Presentació de l'Observatori de Dades de l'Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus activa un nou portal web: dades socioeconòmiques de la ciutat

La iniciativa pretén facilitar la presa de decisions estratègiques tant d'administracions com de la ciutadania

L'Ajuntament de Reus ha activat aquest dijous un nou portal web sobre la realitat socioeconòmica de la ciutat. La plataforma observatori.reus.cat s'engega amb informació relacionada amb el cens d’activitat, l'atur i el padró municipal i s'anirà ampliant progressivament amb més dades. Entre altres, es podran analitzar les tendències del mercat laboral o conèixer els detalls del teixit productiu de la capital del Baix Camp.

La iniciativa, inclosa en el projecte Reus Open Data, pretén facilitar la presa de decisions estratègiques tant d'administracions com de la ciutadania. El projecte ha tingut un cost de 12.395 euros (IVA exclòs) i busca fomentar l'ús i reutilització de la informació de l'administració, així com augmentar la seva transparència.

L’eina es posa en marxa amb les dades més significatives com són les dades de la població d'acord amb el padró municipal, del teixit productiu d'acord amb el cens municipal d'activitats i del mercat de treball segons dades d'evolució de l'atur del SOC des del 2017, però l'objectiu és anar ampliant les dades mostrades progressivament.

Reus Open Data: més de 100 conjunts de dades a disposició pública

Aquest portal és una eina més dins l'ecosistema de solucions i sistemes de Govern Obert, on permet disposar d'un observatori de dades L’Ajuntament de Reus va completar l’any 2019 el projecte digital iniciat el 2016, posant a disposició pública més de 100 conjunts de dades que gestiona l’administració local. Reus Open Data ofereix dades en formats reutilitzables i oberts, responent als principis de transparència i govern obert.

L’objectiu és fomentar l’ús i la reutilització de la informació que té l’administració, donar màxima transparència a la gestió dels serveis públics d’acord amb la política de transparència i bon govern.

L'eina pretén que la informació generada pel sector públic municipal, a través de la seva reutilització, sigui útil a persones i empreses en els seus àmbits d’actuació i contribueixi a l'economia de les dades i al seu creixement i la creació de llocs de treball.