Imatge de dos gossos a la zona d'esbarjo del barri Pelai de Reus

L'Ajuntament de Reus recorda la importància de censar gossos i gats: és obligatori

L'últim any s'han censat 720 gossos i 148 gats

L'obligació de censar els gossos, gats i fures està recollida per l'ordenança de protecció, benestar o convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana de Reus.

L'Ajuntament de Reus, per aquest motiu, ha engegat una nova campanya informativa sobre l'obligatorietat de censar i portar amb xip els animals de companyia i les obligacions que comporta la tinença responsable d’aquests animals.

Una campanya que s'ha fet a través de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient del consistori reusenc.

L'ordenança esmentada indica un seguit de responsabilitats que han de tenir els propietaris dels animals. Han d'identificar-los amb un microxip i amb una xapa penjada al coll de l'animal. També és obligatori censar-lo al municipi, dins del termini de tres mesos des de la data de naixement o trenta dies des de la data d'adquisició.

En cas d'haver-hi un canvi de residència o trasllat temporal per un període superior a tres mesos, també s'ha de notificar. Cal fer-ho també en cas de desaparició, mort o canvi de titular de la mascota.I en el cas dels gossos de races perilloses, s'han de censar i el propietari ha de tenir la llicència específica.

La taxa fiscal d'inscripció al registre censal municipal té un cost de 9,77 eurosreus.  La informació relativa a la tinença responsable d’animals, els deures i obligacions i la normativa que aplica es pot consultar al web de l'Ajuntament de Reus.

Gràcies al cens i xipatge de gossos i gats es permet recuperar els animals en cas de pèrdua o robatori, a més d'evitar els abandonaments i el seu patiment. Així mateix, redueix les despeses que generen els abandonaments i el volum de gossos i gats als centres d'acollida. També permet que la ciutat es pugui adaptar al nombre d’animals que habiten al municipi.

Les obligacions per una tinença responsable

Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, ha afirmat que «som conscients que la majoria dels propietaris de gossos compleixen les seves obligacions però hi ha gent que per desconeixement o pel motiu que sigui incompleix la normativa».

Tanmateix, el regidor ha recordat les obligacions que comporta la tinença responsable i que la Guàrdia Urbana va aixecar el passat 2021 més de 300 actes per infraccions per infraccions de les ordenances municipals relatives als gossos, entre les quals es troba no recollir els excrements, no portar gossos de raça perillosa amb morrió i també no inscriure en el cens als animals.

868 animals censats a Reus el 2021

L'Ajuntament de Reus va engegar la campanya 'No et perdis' per informar de l'obligatorietat del cens d'animals. Des de l'inici de la campanya fins a aquest 2021 s'han censat 4.887 gossos, 578 gats i 3 fures.

Unes xifres que es traspassen a la Generalitat de Catalunya, la qual gestiona el conjunt de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia mitjançant un registre únic, el Registre General d’Animals de Companyia.

Actualment, hi ha aproximadament uns 12.000 gossos censats a la ciutat, tot i que es calcula que per l’elevat moviment d’altes, baixes i canvis de municipi aquesta xifra pot tenir una variació del 10%.