Imatge d'un ordinador i un dispositiu mòbil

L’Ajuntament de Reus facilita als contribuents acollir-se al pagament fraccionat dels tributs

Hi ha temps fins al pròxim 25 de gener per sol·licitar-ho

L'Ajuntament de Reus ha publicat el calendari del contribuent per aquest 2022. Per facilitar aquesta despesa, els contribuents es poden acollir al pagament fraccionat dels impostos. En aquest sentit, es podran acollir fins al pròxim 25 de gener.

El sistema de termini especial permet el pagament dels imports en 10 quotes mensuals. El fraccionament es pot sol·licitar per via telemàtica, a través de les bústies habilitades a l'OAC i al SAIC on es diposita la documentació necessària i presencialment amb cita prèvia.

La campanya de l'Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus ha posat en marxar una campanya per facilitar que els contribuents puguin acollir-se al pagament fraccionat dels tributs. D'una banda, s'ha fet un enviament massiu de 21.000 missatges per SMS i correu electrònic als contribuents dels quals consten dades de contacte. 

En aquesta comunicació, s'ha informat de la possibilitat d'acollir-se al pagament fraccionat, de les opcions per sol·licitar-ho i del termini per fer-ho, que és fins al 25 de gener de 2022.

A més, s'han enviat vora 25.000 cartes personalitzades amb l'import resultant dels tributs fraccionats, perquè els interessats només hagin d'omplir les dades bancàries i dipositar l'imprès a les bústies habilitades a les oficines.

Els contribuents que ja estiguin acollits al pagament a terminis i rebin la comunicació de l'Ajuntament no caldrà que tornin a sol·licitar el tràmit.

Calendari del Contribuent 2022 de Reus

Les opcions per fer la sol·licitud per via telemàtica

Els contribuents tenen temps fins al 25 de gener de 2022 per demanar el pagament fraccionat dels tributs. Una acció que s'ha de fer per via telemàtica.

Les opcions per fer-ho són a la Carpeta Ciutadana o Carpeta Empresa des de la seu electrònica, accedint a l'apartat Dades Econòmiques - Acolliment a termini especial.

La carpeta és una àrea personal per facilitar de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Reus per mitjans electrònics disponible a qualsevol hora del dia i durant els 365 dies l'any per facilitar la comunicació entre les dues parts.

En aquest sistema podreu trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, impostos i expedients municipals que com a interessat estigui relacionat.

L'altra opció és fer-ho a través del tràmit telemàtic, accedint a la seu electrònica de l'Ajuntament. Des d'aquest enllaç es podrà fer el tràmit telemàtic o sol·licitar cita prèvia presencial o telefònica per fer-lo.

Els pagaments que es poden fraccionar

Els contribuents han de pagar els tributs aquest 2022, però es pot fer de forma fraccionada. Aquests pagaments afecten l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica; les taxes d'aprofitament de via pública (guals, taules i terrasses...); l'Impost sobre béns immobles (urbana i rústica); la taxa d'escombraries/preu públic recollia de residus; i l'Impost sobre activitats econòmiques. 

Les persones físiques o jurídiques que no s'acullin al pagament fraccionat dels impostos han d'efectuar el pagament dels tributs d'acord amb el calendari del contribuent per al 2022 que es detalla a continuació.

- 04-03-2022 / 05-05-2022: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
- 05-04-2022 / 06-06-2022: Impost Béns Immobles Urbans (IBIU)
- 05-04-2022 / 06-06-2022: Impost béns Immobles Rústics
- 05-04-2022 / 06-06-2022: Taxa d’Escombraries / Preu Públic Recollida de Residus
- 05-04-2022 / 06-06-2022: Taxes Aprofitament via pública
- 05-10-2022 / 05-12-2022: Impost activitats econòmiques (IAE)

En aquest cas, l’import dels rebuts domiciliats en compte bancari es carrega als 30 dies de l’inici del període de pagament.