Una nena menjant puré en un menjador escolar

Uns 3.000 alumnes de Reus rebran beca menjador aquest curs

Augmenten el nombre de sol·licituds presentades i també el de les aprovades | Entre Generalitat i Ajuntament es preveu una partida de 2,5 milions d'euros

Gairebé 3.000 alumnes de Reus rebran una beca menjador aquest curs. El pressupost total, entre l'aportació de la Generalitat i la de l'Ajuntament, és de prop de 2,5 milions d'euros. Des del govern municipal es destaca el fet que, avui, ja s'hagin resolt el 91% de les sol·licituds presentades.

L'esclat de la pandèmia va trastocar el curs 2019-2020, i també va afectar notablement el curs 2020-2021. Una de les afectacions van ser els ajuts per al menjador escolar, que es van veure endarrerits o fins i tot modificats. Aquest matí el consistori reusenc ha fet públiques les dades d'aquests ajuts, que arribaran a un 6% més d'alumnes que l'any passat.

La roda de premsa ha anat a càrrec de Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social. Ha començat, precisament, subratllant que «estem contents perquè la podem tornar a fer a primers de setembre». Ha afegit que «els ajuts de menjador són una de les línies prioritàries dins de les ajudes a famílies d'aquest govern».

Aquest mateix dijous s'enviarà la informació als centres escolars. Pel que fa a les famílies, «procurarem que entre demà i dilluns puguin tenir l'SMS dient-los si la tenen aprovada o no», ha apuntat Vilella. Tot i això, és prou habitual que entre avui i demà les famílies consultin directament amb l'escola l'estat de la seva sol·licitud.

Augmenta el nombre de beques demanades i la proporció d'aprovades

Per al curs d'enguany se n'han presentat 4.024 per part de 2.238 famílies. Representa un 8% més de demandes que el curs passat. Se n'han aprovat 2.974 fins ara —un 73,9%—, tot i que Vilella recorda que no serà la dada final.

Per una banda perquè hi ha un 9% —381 sol·licituds— que encara s'ha de resoldre. Majoritàriament, per falta de documentació o perquè no s'han acabat els tràmits administratius interns. Per altra banda, a més, els ajuts de menjador, igual que les matrícules escolars, pateixen canvis durant el curs.

Les famílies reben, majoritàriament, un ajut econòmic que permet cobrir bona part del cost del menjador escolar. Set de cada deu sol·licituds aprovades cobreixen el 70% d'aquest cost. Vilella destaca que «la gran majoria d'ajudes tenen una part de subvenció molt elevada».

Arran de la pandèmia, la Generalitat ha incrementat la seva aportació a aquests ajuts. Fa uns anys s'implicava amb menys de la meitat del pressupost total. Una proporció que, aquest curs, ha augmentat fins al 80% segons dades de l'Ajuntament de Reus.

Pel que fa al pressupost, suposa prop de 2,5 milions d'euros. La Generalitat n'aporta pop de dos milions, mentre que l'Ajuntament preveu destinar-hi 475.000 euros. Mantenint la dinàmica dels darrers anys, suposa un increment respecte als pressupostos anteriors.

Al principi de curs passat s'estimava un pressupost de 2,1 milions d'euros. Finalment es va tancar amb uns 2.286.000 euros de partida global. A diferència de bona part dels municipis catalans, en el cas de Reus és l'Ajuntament qui gestiona directament la partida de la Generalitat.

Les compactacions d'ajuts, a la baixa

D'aquesta manera, tal com ha recordat Vilella, l'aportació de l'Ajuntament serveix per complementar l'ajut que atorga el Govern català. Un dels casos és el de famílies en les quals tots dos progenitors treballen, però no ingressen prou i segueixen rebent ajut. En aquest cas el consistori amplia els llindars catalans per cobrir més proporció de la beca menjador.

La beca no cobreix mai el 100% del cost del menjador. Una decisió que es va prendre, recorda Vilella, per mantenir una part testimonial de responsabilitat social. És a dir, que les famílies siguin conscients que el servei segueix tenint en cost.

L'increment d'aportació econòmica de la Generalitat fa que l'Ajuntament de Reus hagi de cobrir menys proporció dels ajuts. Una de les conseqüències d'això és que hi ha menys compactacions. L'administració reusenca permet que, en cas de rebre el 50% de l'ajut, es pugui compactar.

Això implica que la família no té per què cobrir la meitat del cost del menjador escolar. Per contra, pot destinar l'ajut a cobrir el menjador de la meitat dels dies. Una possibilitat que implica, per exemple, que la meitat restant els infants dinin a casa d'algun familiar.

Aquesta dinàmica, segons ha exposat la regidora de Benestar Social, ha anat a menys. Una altra característica del sistema reusenc de beques menjador és la tramitació abreujada. Les famílies que han rebut ajuts els cursos anteriors no cal que tornin a presentar tota la sol·licitud.

Per contra, el sistema permet recuperar la informació dels anys anteriors per alleugerir el tràmit. Una aposta que des de l'Ajuntament es considera que s'està consolidant, i que enguany ha augmentat un 6%. També es mantindran les dues vies per presentar sol·licituds, siguin abreujades a no.

L'opció telemàtica no implicarà que desaparegui la presencial. Tal com ha declarat Montserrat Vilella, «hem d'evitar que la bretxa digital impacti sobre els més vulnerables».