Imatge de les instal·lacions de Tecnoredessa, al Tecnoparc de Reus

Atorguen els 120.000 euros en ajuts a negocis de Reus per impulsar-ne la transformació digital

Es tracta d'una línia de subvenció dividida en dues fases

Una vintena d'empreses reusenques rebran un total de 120.000 euros per a la transformació digital. Es tracta d'una de les actuacions del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus. Després d'obrir la convocatòria d'ajuts, ara s'ha resolt amb la selecció de les 24 empreses beneficiàries.

S'hi havien presentat 43 sol·licituds de les quals, segons la regidoria d'Economia i Coneixement, 15 es van desestimar perquè no complien els requisits. De les 28 restants s'han triat les 24 amb millor puntuació. Es tracta d'una línia de subvenció vehiculada per Redessa per impulsar la transformació digital de PiME, cooperatives, autònoms i professionals.

Amb 120.000 euros de pressupost es contemplen dues línies d'ajuts. Per una banda, la consultoria per a la transformació digital, i en segon lloc, la implantació de projectes en aquest sentit. La partida pressupostada s'ha anat atorgant a les sol·licituds més ben puntuades fins que s'ha esgotat.

Dues línies d'ajuts per a la transformació digital

Pel que fa a la primera línia, són ajuts que poden cobrir fins al 50% de les despeses de l'empresa pel que fa a l'elaboració del pla de transformació digital. Les despeses han d'haver sigut d'entre 2.000 i 4.000 euros. La consultoria sobre transformació digital pot fer referència a qualsevol procés productiu mentre es justifiqui que s'ha consultat un agent especialitzat.

Aquesta primera línia d'ajuts té un pressupost total de 40.000 euros. Els negocis que n'hagin rebut optaran a percebre, també, la segona línia d'ajuts, la d'implantació de projectes. Té un pressupost de 80.000 euros per repartir en ajuts de, com a màxim, 8.000 euros.

Uns ajuts que han de servir per cobrir la meitat de la inversió feta per implantar el pla de transformació digital. Això inclou totes les accions «que implementin i/o desenvolupin serveis, programari o equipament TIC». També poden fer referència a qualsevol punt del procés productiu.

En aquesta segona línia d'ajuts caldrà presentar un projecte «basat en el resultat previst de la consultoria, així com una estimació de l’impacte de les actuacions de transformació digital en la millora de la competitivitat o la productivitat».

Impuls de noves empreses i consolidació de negocis

En paral·lel, Redessa impulsa dos projectes que volen ajudar a néixer i a consolidar-se respectivament empreses de la regió. Es tracta de la Incubadora TiC Sensor, que ha engegat la maquinària per la segona edició. Comptarà amb el doble de temps per executar-se i el doble de pressupost per fer-ho.

Es basa en l'assessorament d'empreses ja consolidades i expertes en l'àmbit econòmic que correspongui. Les idees seleccionades per formar part del programa tenen l'oportunitat de fer els primers passos acompanyats. D'aquesta manera es vol assegurar que els negocis de nova creació permetran crear ocupació estable.

En segon lloc, i presentat aquest mateix dimarts, l'Innolab. Amb una filosofia similar ha de servir per impulsar la consolidació d'empreses i negocis que ja existeixin. En concret a través de la innovació d'algun dels processos de producció.