Les regidores Mariluz Caballero i Montserrat Flores a la sala de premsa de l'Ajuntament de Reus

Un nou aplicatiu ha de millorar l'eficiència i l'accessibilitat de la hisenda de Reus

Permetrà estalviar 7.300 hores de feina l'any i reduir la morositat | El sistema informàtic actual té 20 anys

La transformació digital arriba a l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Reus. Aquests dies es traurà a concurs públic el contracte per al nou aplicatiu i el seu manteniment. Ha de suposar alleugerir la feina actual de la plantilla municipal, però també facilitar els tràmits a la ciutadania.

De fet ha de permetre, fins i tot, reduir lleugerament la morositat. La licitació sortirà amb un pressupost de tres milions d'euros. La previsió és que es comenci a implantar i es posi definitivament en marxa durant el 2022.

El mateix contracte públic estableix deu anys de manteniment i millora d'aquest nou sistema informàtic. De portes enfora, de cara als contribuents, els canvis es notaran a la carpeta ciutadana. Sigui personal o d'empresa, la interfície incorporarà noves funcionalitats.

Mariluz Caballero, regidora d'Hisenda, assegura que «amb aquest nou aplicatiu assolim la transformació digital en l'àmbit tributari». «Millorem l'eficiència en la gestió tributària i en la relació amb els nostres contribuents», ha afegit. Des del govern local es destaca aquest canvi com un pas endavant important en el procés de transformació digital de l'administració pública.

«Perseguim una administració més eficaç, eficient, sostenible i propera a la ciutadania», ha resumit Montserrat Flores. La regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals considera que aquesta filosofia ha convertit l'Ajuntament de Reus en «referent» en aquest àmbit. «És un projecte nou que permetrà fer un salt endavant en la gestió tributària», ha assegurat.

El nou aplicatiu d'Hisenda millorarà la feina interna i l'accés de la ciutadania

Quan estigui plenament operatiu ha d'implicar millores en eficiència i proximitat. També en l'optimització de recursos, el control de la morositat i l'intercanvi d'informació amb altres administracions. «Permetrà canvis qualitatius molt importants en la feina que fa l'equip que lidera la regidora Mariluz Caballero», ha resumit Flores.

La regidora d'Hisenda, ha explicat que el pressupost de tres milions d'euros es divideix en dues fases. La primera, la d'implantació, s'ha de dur a terme entre el 2021 i el 2022 i costarà un milió d'euros. Els dos restants corresponen al manteniment i les millores que es faran durant deu anys, fins al 2031.

Finalment es contempla una possible ampliació del servei de fins a 500.000 euros addicionals. Tot plegat, insisteix Caballero, «implica canvis interns molt importants en el model de gestió tributària». Afegeix que també suposarà «una millora molt important en la prestació dels serveis de cara a la ciutadania».

Ha subratllat que el programari que es fa servir actualment té 20 anys d'antiguitat i, per tant, té limitacions importants. Això acaba implicant que els treballadors d'Hisenda hagin de fer manualment processos que es poden informatitzar o automatitzar. Ara es vol millorar l'eficiència de la gestió tributària i la relació amb els contribuents.

«Actualment necessitem molta gestió administrativa manual i tota aquesta gestió es farà de manera totalment electrònica», ha subratllat. De cara als contribuents, «muntarem una oficina virtual tributària» integrada a la carpeta ciutadania. Aquesta pota permetrà consultar i fer més gestions i de manera més àgil per part dels veïns i els empresaris de Reus.

Dins de l'àrea d'Hisenda es calcula que aquesta millora «podria arribar a representar un estalvi anual d'unes 7.300 hores de feina». També hauria de permetre reduir la morositat i recaptar un 1% del que es recapta fins ara. El control de la morositat compta, fins ara, amb «uns processos molt manuals que alenteixen l'actualització dels expedients».