L'Ajuntament de Reus elabora un mapa que avalua la contaminació acústica a la ciutat

El mapa estratègic representa els nivells de soroll que es registren a cada carrer i el Pla d'acció estableix l'estratègia per la millora de la qualitat acústica

Aquest dijous, 27 de juny, l'Ajuntament de Reus ha anunciat l'aprovació del Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració de Reus —que representa sobre el plànol els nivells de soroll que es registren a cada carrer— i del Pla d'acció en matèria de contaminació acústica  a la ciutat —que estableix l'estratègia per millorar la qualitat acústica a la ciutat—. El ple de l'Ajuntament va aprovar les dues eines de manera inicial en la sessió del 15 d'octubre del 2018. 

El Mapa Estratègic del Soroll avalua la situació acústica a la ciutat

L'elaboració del Mapa Estratègic del Soroll servirà per avaluar quina és la situació acústica ambiental existent i està destinat a evitar, prevenir o reduir els efectes nocius de l'exposició al soroll ambiental. El mapa estratègic està constituït pel mapa de soroll real existent, el mapa de superació dels valors límit establerts al mapa de capacitat acústica i pels càlculs de població afectada als diferents nivells de soroll. 

A través del mapa de capacitat acústica, el consistori estableix quins són els nivells de protecció que té cada carrer, es defineixen els límits màxims admissibles i serveixen com a referència per avaluar que es compleixin aquests límits. D'acord amb les zones de sensibilitat que s'estableixen al mapa, no es poden superar els valors límit d'immissió que varien en funció de la sensibilitat de cada zona. 

En les zones de sensibilitat alta  (exteriors) no es poden superar els 60 decibels durant el dia i els 50 decibels durant la nit; a les zones de sensibilitat moderada —per exemple, on hi ha activitat comercial— no es poden superar els 65 decibels al dia i els 55 decibels a la nit; a les zones de sensibilitat baixa —per exemple, on hi ha activitat industrial— no es poden superar els 70 decibels al llarg del dia i els 60 decibels a la nit; a més, els límits de qualitat interior  depenen de l'ús de cada establiment que s'avaluï, com ara dormitoris, on són 25 decibels. 

El Pla d'Acció en matèria de contaminació acústica defineix tres objectius principals

L'objectiu del pla d'acció és establir una estratègia per millorar la qualitat acústica a la ciutat de Reus. És per això que es defineixen els tres objectius principals:  reduir el nivell d'emissió en aquelles zones on se superen els objectius de qualitat acústica; mantenir  i,  si és possible, reduir  els nivells d'emissió en aquelles zones on no es presenten superacions dels objectius de qualitat acústica; i, finalment,  protegir les zones tranquil·les  del municipi, evitant l'augment dels nivells d'emissions sonores en aquestes zones. 

El pla d'acció de Reus està format per  tres línies estratègiques on cada una de les línies conté una sèrie d'accions que s'han de realitzar:

  • Mobilitat, la font principal que causa la major part de les superacions acústiques a Reus és el trànsit, tant durant el dia com durant la nit. És per aquest motiu que una de les línies d'actuació del pla d'acció de Reus és actuar sobre la mobilitat urbana a través de la reducció de l'ús del transport privat en les circulacions internes i l'adaptació de la infraestructura viària. 
  • Activitats d'oci, la  protecció de les zones tranquil·les quant a oci nocturn és una de les mesures que es contempla, així com, establir com a obligatori l'ús dels limitadors en espectacles a l'aire lliure. 
  • Actes i serveis públics, les accions que es poden dur a terme en aquesta línia són realitzar estudis d'impacte acústic d'espais on es realitzin actes a l'aire lliure; gestionar denúncies per soroll; elaborar el Mapa de Capacitat Acústica de Reus; realitzar l'actualització del mapa estratègic del soroll; actualitzar l'ordenança de soroll i vibracions de Reus; elaborar el protocol de bones pràctiques per empreses instal·ladores; i incorporar el vector acústic en la contractació del servei de recollida de brossa. 
Aprovat el Mapa estratègic del soroll i el Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de Reus
 Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de Reus | Cedida
 

L'Ajuntament també treballa en el Mapa de capacitat acústica

D'altra banda, el consistori també està treballant en la revisió del Mapa de capacitat acústica. El document defineix els objectius de qualitat acústica per a cada zona i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica per a tres períodes diferenciats: dia, vespre i nit. Aquesta eina ha de servir per a la futura actualització del Mapa Estratègic de Soroll i del Pla d'Acció  en matèria de contaminació acústica.