Mariluz Caballero al faristol de la sala de premsa de l'Ajuntament de Reus, amb una pantalla amb taules de xifres al costat

Una «casualitat» compensarà a l'Ajuntament de Reus la pèrdua d'ingressos en plusvàlues

L'augment de la participació en els impostos estatals compensarà la pèrdua d'ingressos per la modificació del càlcul de les plusvàlues

Els canvis en la manera com es calcula la plusvàlua no afectaran negativament el pressupost de l'Ajuntament de Reus. El govern espanyol va canviar el model de càlcul fa unes setmanes, però el Tribunal Constitucional ho va tombar el 26 d'octubre. Finalment, a partir del 10 de novembre, s'ha aplicat un nou model que redueix, però no reverteix la pèrdua d'ingressos dels Ajuntaments.

Un decret llei prohibeix haver liquidat la plusvàlua entre totes dues dates, període en el qual l'impost havia quedat anul·lat. En el cas del de Reus, una «casualitat» deixarà la diferència d'ingressos pel canvi de model a zero. Segons ha explicat aquest dimarts Mariluz Caballero, regidora d'Hisenda, la pèrdua d'ingressos per la plusvàlua quedarà compensada.

En aquest cas a través de la participació del consistori a la recaptació que fa dels impostos de l'Estat. El nou model de càlcul suposarà que l'Ajuntament de Reus deixi d'ingressar un 36,23% del que ingressava a través de plusvàlues. Al pressupost del 2022 s'hi preveia ingressar 3,8 milions d'euros per aquest concepte, una partida que ara es reduirà en 1,4 milions d'euros.

Una «casualitat» permet que Reus esquivi l'impacte del canvi en les plusvàlues

Els ingressos quedaran, per tant, en 2,4 milions d'euros. Tot i això, els comptes municipals no notaran aquest canvi. «La intervenció de l'Estat ens ha comunicat un increment de la participació de Reus en la cessió de tributs de l'Estat», ha anunciat Caballero.

Un increment que, «per una casualitat», correspon perfectament a l'1,4 milions d'euros que es deixarà d'ingressar de plusvàlues. Els Ajuntaments gestionen una part dels impostos estatals que, posteriorment, liquiden al govern central. La proporció d'aquests impostos que se cedeix s'ajusta periòdicament, i ara s'ha fet un canvi a l'alça per l'Ajuntament de Reus.

Les arques municipals ingressaran, 1,4 milions d'euros més en concepte d'impostos estatals del que ingressaven fins ara. Als comptes municipals, per tant, l'únic canvi serà l'origen d'aquests 1,4 milions d'euros, però sense que el pressupost es vegi alterat. Caballero ha subratllat especialment que «amb tota seguretat ha estat casual que la xifra coincideixi; en cap moment és una compensació».

Aquesta correlació, de fet, no té per què repetir-se a la resta d'Ajuntaments, segons ha subratllat la regidora d'Hisenda. Podria haver-hi municipis on la cessió d'impostos estatals s'ajusti a la baixa.

Els Ajuntaments perden ingressos amb les vendes fetes a partir del cinquè any

La plusvàlua és un impost que es paga quan un solar, un edifici o un pis que algú té en propietat, es ven. Si en el moment de la venda aquest immoble ha guanyat valor cadastral, és llavors quan entra en joc la plusvàlua. Amb el canvi de model, «el contribuent podrà optar per dos sistemes per calcular la quota final».

Mariluz Caballero apunta que es podrà escollir el que resulti més econòmic per al propietari de l'immoble. Tot i això, en línies generals, les vendes que es facin durant els primers quatre anys de tenir aquell immoble suposaran un increment d'ingressos per l'Ajuntament. En canvi, quan es vengui un immoble a partir del cinquè any d'haver-lo comprat, com passa en la majoria de casos, els ingressos disminuiran.

La regidora d'Hisenda ha exposat casos hipotètics concrets per exemplificar aquest sistema. Ha agafat de referència un immoble amb 20.000 euros de valor cadastral. Amb el sistema antic, si s'hagués venut un any després de comprar-lo, el propietari hauria pagat 222 euros de plusvàlua.

Amb el nou sistema, en canvi, en pagarà 780 (un 251,35% més). Si la venda es fes deu anys després d'haver-lo comprat, la plusvàlua seria de 2.100 euros amb el sistema antic, però de 480 amb el sistema nou (un 77,14% menys). La dinàmica es mantindria si es vengués quinze anys després de la compra, amb una plusvàlua de 2.880 euros amb el sistema antic i 720 (un 75% menys) amb el nou.

A partir d'aquí, la diferència començaria a reduir-se. Si l'immoble es vengués vint anys després d'haver-se comprat, la plusvàlua passaria de 3.600 euros amb el sistema antic a 2.700 (un 25% menys) amb el nou.