Imatge del carril bici de l'avinguda de Salou de Reus, habilitat sobre la vorera ampla, amb els cotxes aparcats al costat

Engeguen els tràmits per als carrils bici de les avingudes de Falset i de Salou a Reus

El contracte ha sortit a licitació amb un pressupost de 350.000 euros i quatre mesos de termini d'execució

Els carrils bici de les avingudes de Falset i de Salou de Reus han sortit a licitació pública. El contracte d'execució d'obres compta amb un pressupost total de 352.152,77 euros i un termini d'execució de quatre mesos. Tot i licitar-se com un sol projecte, s'ha dividit en dos lots.

Per una banda, el de l'avinguda de Falset, entre el carrer de Recasens i Mercader i el de Joan Fuster. Per tant, des d'on arriba ara fins a la rotonda anterior a l'encreuament amb la T-11. El projecte dibuixa un carril bici per a cada sentit de circulació segregat en calçada.

És a dir, al mateix nivell que l'espai de circulació de cotxes, però separat d'aquest. Els carrils bici tindran una amplada que variarà entre 1,5 i 1,8 metres en funció del tram. De la mateixa manera, els carrils per a la resta de vehicles també variaran entre els 3,25 metres d'amplada i els 3,40.

Com ja s'ha fet en altres projectes similars, l'espai per a bicicletes quedarà separat per elements de cautxú. Aquest lot, quan s'adjudiqui i es formalitzi, haurà d'haver-se enllestit en un termini de tres mesos. El de l'avinguda de Salou, en canvi, té quatre mesos de termini d'execució.

Com que són lots diferents, la previsió és que puguin executar-se simultàniament. En aquest cas, l'objectiu és completar el carril per a bicicletes de l'avinguda i connectar-lo a futurs trams ja planificats. Concretament al de l'avinguda de Sant Bernat Calbó i al del carrer de Flix.

També ha de servir per completar els trams on, actualment, el carril bici no té continuïtat. Ara n'hi ha entre la plaça del Canal i el carrer de Manuel Hugué per una banda, i entre l'avinguda de la Universitat i el carrer de l'Agricultura per l'altra. El projecte que ara es licita contempla construir els carrils bici que falten.

Un tram d'actuació serà el que va del carrer de Manuel Hugué fins a l'avinguda de la Universitat, i l'altre, entre el carrer de l'Agricultura i el del Comandant Sugranyes. La previsió, en el cas de l'avinguda de Salou, és que els carrils bici es construeixin segregats en vorera.

Com ja passa ara, les bicicletes hauran de circular per un espai reservat a l'altura de la vorera. Tot i això, l'amplada és suficient perquè la part per als vianants sigui superior als 1,80 metres que marca la normativa. En els encreuaments entre l'avinguda de Salou i els carrers de l'Agricultura i de Pere Benavent s'hi habilitaran nous passos de vianants i de bicicletes.