Imatge de la deixalleria de Reus, amb arbres a l'esquerra i les oficines al centre

Les millores previstes a les deixalleries de Reus ampliaran el ventall de residus que admeten

Es preveu poder rebre fibrociment i xeringues | La gestió de les instal·lacions es va desencallar al darrer ple

Les deixalleries fixes i mòbil de Reus es veuran millorades enguany. L'Ajuntament ha tret a concurs públic el contracte per dur a terme les millores i actualitzacions necessàries. Es tracta d'un encàrrec amb un pressupost de 68.894,44 euros que s'executarà al llarg d'enguany.

A més d'una inversió per millorar els equipaments, des de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient es veu com una manera de «seguir incrementant l’aportació de residus valoritzables a la deixalleria, atès que les dades de recollida selectiva a Reus tenen un elevat potencial de millora».

Aquest contracte que ara ofereix l'Ajuntament se subvencionarà a través del departament de Gestió d'Infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya. En concret a través d'una línia d'ajuts per a la implantació, ampliació o millora de les deixalleries de residus municipals, com les dues fixes i la mòbil que té Reus.

Renovació de la imatge i millores tecnològiques

El contracte es divideix en tres lots. Per una banda les millores en imatge, com la retolació exterior, la cartelleria de les parades de la deixalleria mòbil, els pictogrames dels tipus de residus i altres elements d'aquesta mena. En segon lloc, el subministrament de les caixes i el material necessari per adaptar la deixalleria perquè pugui rebre agulles i altres objectes punxants i l'adequació perquè també s'hi pugui rebre fibrociment.

El tercer lot correspon a la informatització. Consisteix a implementar un sistema informàtic per al control d'accés d'usuaris i la instal·lació d'un sistema de vídeovigilància entre altres mesures similars. Aquest contracte s'ha ofert públicament després que, durant el plenari passat, s'aprovés tirar endavant la nova licitació de la gestió d'aquestes deixalleries.

Es tracta d'un dels lots que figuraven a la licitació pública del contracte de la brossa de Reus. El lot principal, el de la neteja de la via pública i la recollida de residus, segueix encallat al tribunal de contractes després que FCC, l'empresa que l'explotava fins ara i que n'ha perdut la concessió, el recorrés.

Mentre aquest lot el segueix explotant FCC en format de pròrroga —un règim que s'allargarà fins que no es resolgui el recurs de l'empresa—, els lots que fan referència a les deixalleries s'havien pogut resoldre sense problemes. Com que formaven part de la mateixa licitació, es va autoritzar a adjudicar el contracte, en aquest cas, reservat per a centres especials de treball, amb el Taller Baix Camp com a guanyador del contracte.