Façana de l'antic Hospital Sant Joan de Reus, que actualment acull diversos departaments municipals

El nou programa de la Generalitat ampliarà els serveis de Benestar Social de Reus

Es preveu una dotació de 19,2 milions d'euros entre enguany i el 2025

El departament de Drets Socials de la Generalitat destinarà 19.224.339 euros a Reus fins al 2025. Es tracta de la línia de finançament que ha de costejar l'activitat de Benestar Social. El nou contracte programa ha de permetre que el Govern català financi l'activitat d'aquest àmbit que desenvolupen els Ajuntaments i Consells Comarcals del país.

Suposa una mitjana de 4.806.084,75 euros cada any, però no s'invertirà el mateix cada anualitat. La planificació anunciada avui compta amb 4,3 milions enguany, 4,8 el 2023, 4,9 el 2024 i 5 milions d'euros el 2025. Aquestes partides han de servir per finançar els serveis socials municipals i altres àmbits d'actuació de Benestar Social.

El contracte programa inclou, per primera vegada, «actuacions per promoure la teleassistència avançada i per fer front al sensellarisme». És fruit de l'acord entre la Generalitat, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. El desembre del 2021 van consensuar un acord marc per regular la col·laboració de l'administració catalana amb els ens locals per valor de 1.408 milions d'euros.

Segons s'ha exposat aquest dilluns, s'ha tingut en compte l'increment de persones ateses als serveis socials a causa de la pandèmia. En el cas concret de Reus s'ha establert com a marc de treball el «context de crisi gairebé contínua des de l'any 2008». Dels programes que ja estaven en marxa amb l'anterior contracte programa n'hi ha que s'han modificat o que s'han incorporat de nou.

Benestar Social tindrà nous serveis fins al 2025

És un exemple la teleassistència avançada, un mecanisme que s'incorpora al Servei d'Atenció Domiciliària. La seva funció és «facilitar l'autonomia de les persones i la integració al seu entorn familiar i comunitari». També es preveu donar suport a familiars i altres persones cuidadores que no sigui professionals a través de finançar-los la formació.

Un altre servei de nova incorporació és el que va destinat a les persones sense llar. De cara al 2023 es planteja activar el projecte Sostre 360, destinat específicament a joves sense llar. També hi haurà novetats a l'atenció primària dels serveis socials bàsics.

En concret incloent «actuacions de supervisió» als Equips Bàsics d'Atenció Social. També s'ha de crear un servei de suport tècnic a aquests EBAS format per un tècnic en Dret i Psicologia per a cada 50.000 habitants. Un altre perfil professional que s'afegirà als equips serà el del responsable de coordinació.

Al Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència s'incorporarà un terapeuta a cada equip. En línies generals, l'acord fins al 2025 també contempla formació en discapacitat i accessibilitat. El programa que fins ara s'adreçava al jovent que havia migrat sol i es trobava en situació de vulnerabilitat s'ampliarà per atendre tot el jovent vulnerable de cada municipi.

Entre les novetats i modificacions de programes que ja existien també hi ha el de l'Envelliment Quilòmetre Zero. Ha de servir per millorar la qualitat de vida de les persones grans. L'acció comunitària s'entén, a partir d'ara, «com una eina preventiva per fer front a l'exclusió social».

El contracte programa manté actuacions que ja es feien, com el Servei d'Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. També el servei de transport adaptat, l'Atenció al Poble Gitano, la promoció del voluntariat o el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies. Completen aquest capítol les oficines joves per a l'emancipació juvenil, les polítiques locals de joventut i el referent de dependència i promoció de l'autonomia personal.