Façana de l'Oficina d'Habitatge de Reus

La convocatòria de subvencions Bo Lloguer Jove es podrà gestionar a Reus

El termini de presentació de sol·licituds comença el dimecres 8 de juny a les 9 hores

La Generalitat de Catalunya obre el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions del Bo Lloguer Jove el pròxim dimecres 8 de juny. A partir de les 9 hores, les sol·licituds es podran fer, preferentment, per mitjans telemàtics a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. 

Tot i això, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus també s'oferirà tota la informació i l'enllaç al portal de tràmits de la Generalitat. En cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà fer presencialment a l'Oficina Municipal d'Habitatge.

L’oficina de l’Ajuntament de Reus funcionarà com a punt d’atenció als sol·licitants i de gestió de les sol·licituds derives per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Els ajuts als joves

La convocatòria de la subvenció del Bo Lloguer Jove té com a objectiu facilitar aquesta franja d'edat amb escassos mitjans econòmics gaudir d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús.

Els ajuts van dirigits a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

La quantia de la subvenció és de 250 euros, amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podran superar l’import mensual de lloguer o del preu de cessió. En aquest cas en minorarà en la proporció corresponent.

Per optar a l’ajut, l’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior, en el cas de la demarcació de Tarragona, als 600 euros. En el supòsit d’habitació, l’import no pot ser superior als 300 euros.

La sol·licitud d'aquests ajuts es poden fer a partir del pròxim 8 de juny a partir de les 9 hores del matí.