Un agent de la Guàrdia urbana de Reus en un control a la ciutat

Més de 110 denúncies en una setmana: bicis i patinets elèctrics, al punt de mira a Reus

La Guàrdia Urbana de Reus ha celebrat la campanya de seguretat viària coordinada amb Trànsit

La Guàrdia Urbana de Reus ha realitzat la campanya preventiva de control de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els dies 10 i 16 de gener. Una campanya en matèria de seguretat viària de les que s'han planificat pel 2022 i que ha estat d'abast territorial català, coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT). 

Una primera setmana que ha donat els seus fruits, pel que fa a denúncies en matèria de seguretat viària. Durant aquesta primera setmana la Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat un total de 115 actes de denúncia

Entre les infraccions detectades i denunciades hi ha les de circular per voreres en VMP; circular amb un VMP de nit o amb poca visibilitat; o circular amb un nombre de persones superior al permès amb VMP. Pel que fa a les bicicletes, s'han denunciat persones que circulaven per la vorera o sense dispositius d'enllumenat i senyalització òptica de nit. 

— Circular per voreres en VMP: 87 (75,7%)
— Circular amb un VMP de nit o amb poca visibilitat, sense llum ni  roba reflectant: 12 (10,45)
— Circular amb VPM amb un nombre de persones superior: 8 (75)
— Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP: 2 (1,7%)
— Circular en bicicleta per voreres: 4 (3,5%)
— Circular amb una bicicleta, de nit, sense dispositius d'enllumenat i senyalització òptica: 2 (1,7%)

L'objectiu de la campanya

L'auge d'utilització dels VMP i de les bicicletes per circular és present arreu del territori. Per aquest motiu, es vol conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i les conseqüències d'incomplir la normativa que els afecta. 

Durant la campanya, s'ha incidit tant en ciclistes i persones conductores de VMP com en la resta de conductors que cometen infraccions contra aquestes tipologies de conductors. La principal finalitat és reduir els accidents a les voreres i als espais de vianants.

Cal tenir present que tant els VMP com les bicicletes tenen la consideració de vehicle i, com a tal, els seus conductors estan obligats a evitar perjudicis, molèsties i perills, a més de mantenir una atenció permanent, una diligència i la deguda precaució quan circulin per les vies. Als VMP els és d’aplicació, igualment, el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments.

Les infraccions comeses per menors d’edats que condueixin una bici o un VMP han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet , en ser aplicable la Llei de seguretat viària tal com ho exigeix per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

Els accidents a Reus

A Reus, entre 2020 i 2021 hi ha hagut un fort increment de la sinistralitat amb bicicletes i VMP implicats. Segons dades de la Guàrdia Urbana, s'ha passat de 19 el 2020 a 89 el 2021.

— Accidents amb ferits amb VMP: 8 (2020) 55 (2021)
— Accidents amb ferits amb bicicleta implicada: 3 (2020) 15 (2021)
— Accidents sense ferits amn VMP: 1 (2020) 10 (2021)
— Accidents sense ferits amb bicicleta implicada: 7 (2020) 9 (2021)
— Total accidents: 19 (2020) 89 (2021)

Per tot plegat, des de la Guàrdia Urbana reusenca es faciliten consells sobre com moure's per la ciutat amb bici o patinet elèctric. En aquest sentit, s'ha de conduir amb precaució, evitant posar en perill la resta d'usuaris de la via.

Està prohibit circular per les voreres i fer-ho amb auriculars; s'ha de respectar la senyalització i els passos de vianants; en patinet elèctric només pot anar-hi muntada una persona; s'ha de fer servir el casc —recomanable actualment i denunciable a partir del 21 de març de 2022—; s'ha d'aparcar als llocs habilitats; i El responsable de qualsevol incident és el conductor, o els seus pares, en cas de ser menor d'edat.

La taxa d’alcoholèmia és de 0,25 mg/l en aire espirat, tant per bicicletes com per a VMP (a més, a partir del 21 de març de 2022 s’ha establert una taxa de zero alcohol per als menors d’edat que condueixin).