Imatge de la cuina cremada de la dona de 81 anys de Reus

Gas Natural guanya el recurs i evita pagar la sanció pel cas de Rosa, morta en un incendi a casa seva a Reus

Es recorrerà el cas i passarà al Tribunal Suprem

El calvari arran de la mort de Rosa, l'àvia de 81 anys que va morir a casa seva per un incendi que va començar amb una espelma que il·luminava la llar després que li tallés el subministrament elèctric, continua. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs presentat per Gas Natural contra el Departament d'Empresa i Coneixement per evitar la sanció  que li havia posat la Generalitat de Catalunya de 500.000 euros, segons explica el Diari Més. 

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa ha declarat nul·la  la multa i així ho explica en la sentència —no és ferma, segons el citat mitjà—. En aquest sentit, es recorrerà i el cas passarà al Tribunal Suprem. 

Quan va succeir el tall del subministrament elèctric, l'àvia no havia pagat factures a Gas Natural per un valor aproximat als 246 euros. El TSJC, per la seva part, explica que en l'article 6 de la Llei de la Pobresa Energètica es pretenia fixar un protocol per evitar els talls en casos d'impagaments, però no hi havia desenvolupament reglamentari. Per aquest motiu, quan se li va desconnectar la llum, fa que Gas Natural no hagi pogut infringir la llei.

A partir d'aquí, Empresa  va obrir l'expedient sancionador a l'empresa perquè es considera que havia incomplit les previsions de la Llei de la Pobresa Energètica, on es diu que s'havia de demanar un informe als Serveis Socials i, a partir d'aquí, saber si era un cas de pobresa energètica o no. Com que no hi havia aquesta sol·licitud de l'informe, es va entendre com una infracció, arribant a donar-li una qualificació molt greu.

El cas cueja des de 2017

La multa de 500.000 euros va ser imposada per la Generalitat de Catalunya l'any 2017. Ja el juliol del mateix any, Gas Natural va presentar un recurs  de reposició, el qual va ser desestimat i, el febrer del 2018, la companyia va presentar un recurs contenciós administratiu en contra de la sanció i esquivar el pagament. 

En aquest recurs, Gas Natural impugnava la sanció exposant fins a sis motius diferents. Segons indica el citat mitjà, el TSJC  basa el seu veredicte en la manca de desenvolupament de l'article 6 de la Llei de Pobresa Energètica. La companyia va aportar pronunciaments del Parlament o el Govern que assenyalaven la fragilitat de la Llei aplicable al cas i, a més, quan va succeir l'incident de Rosa, no existia el protocol de comunicació als Serveis Socials i d'intervenció per evitar els talls de subministraments.