Pla general dels vehicles elèctrics d'Aigües de Reus

Un gran estalvi: Aigües de Reus aprofita l'energia elèctrica per carregar els vehicles

Aquesta acció rep el nom d'economia circular

L'empresa Aigües de Reus suposa un gran exemple d'estalvi per a la societat. I és que utilitza l'energia elèctrica generada a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) per poder recarregar la bateria dels seus vehicles elèctrics.

Aquest estalvi és possible gràcies a l'energia que s'obté a través dels residus orgànics que, mitjançant el procés de depuració, s'han aconseguit aïllar de l'aigua bruta que arriba a l'estació depuradora directament de la xarxa de clavegueram.

Una producció que incrementa per moments

L'EDAR de Reus compta amb una producció anual d'un milió de metres cúbics de biogàs, dels quals un fragment es converteix en energia elèctrica i permet l'obtenció de 750.000 Kwh per any. La major part d'aquest biogàs es destina a la «trigeneració», on s'obté simultàniament energia elèctrica, energia tèrmica i refrigeració.

Actualment, l'empresa Aigües de Reus compta amb set vehicles elèctrics, els quals obtenen la recàrrega gràcies a l'electricitat generada a l'EDAR. Però tenen prevista la incorporació de vuit vehicles més, suposant un 70% del total de vehicles que posseeix l'empresa municipal.

L'economia circular

Ja fa uns quants anys que l'empresa aplica aquests principis econòmics en el seu dia a dia. I no tan sols en la recàrrega dels vehicles elèctrics.

La utilització de part de l'aigua depurada per al regadiu agrícola, la producció de biogàs a partir dels residus orgànics aïllats de les aigües brutes destinats a la trigeneració energètica, l'ús de l'aigua no potable per neteja els carrers o compactar els terrenys, etc. són exemples més que clars de què Aigües de Reus domina a la perfecció el concepte d'economia circular.

No obstant això, l'empresa vol seguir millorant, i tenen pensada la instal·lació de plaques solars en diverses infraestructures i dur a terme un millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat.

Un nou model de societat

Dins el Parlament Europeu, s'ha fixat l'objectiu de reciclar el 70% dels residus originats a Europa i reduir els residus que esdevenen deixalleries a un màxim del 5%.

És per això que l'economia circular proposa un nou estil de vida que optimitza els estocs i els fluxos de materials, energia i residus, on el seu objectiu és l'eficiència de l'ús dels recursos.