Depuradora

Nova inversió per millorar l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus

Aigües de Reus comptarà amb un total de 416.507 euros

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha atorgat nous recursos a l'empresa Aigües de Reus perquè faci millores a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). Aquestes millores està previst que es facin a partir d'ara i durant l'any 2023, amb l'objectiu de garantir el bon funcionament de la depuració de les aigües residuals i del conjunt del sistema de sanejament de la ciutat.

La inversió per les millores s'emmarca dins del Pla de Reposicions i Millores del sistema de sanejament de Reus, i comptarà amb un total de 416.507 euros, els quals s'invertiran 113.393 euros fins a final d'any i 303.114 euros durant el 2023. 

Entre les millores que hi ha previstes hi ha la reposició de diversos equips de l'EDAR, com les bombes d'extracció de fangs, compressors de gas dels digestors i reixes de sòlids gruixuts d'entrada a la depuradora, entre d'altres.

També es posaran en marxa alguns projectes, com la redacció del de l'ampliació de la canonada col·lectora d'arribada a l'EDAR, la qual creua la carretera T-11 per sobre, o també la millora de l'eficiència energètica i la distribució lumínica de l'enllumenat de la depuradora.

Aigües de Reus també està pendent que l'ACA aprovi una altra partida, de 61.585 euros, per finançar diverses actuacions d'urgència que s'han hagut de fer durant el 2022