Imatge d'arxiu d'un bloc de pisos

Reus obre la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges

Els propietaris d'edificis podran sufragar fins al 50% de les obres|També es destinaran ajudes a les comunitats de veïns

Entra en funcionament una altra línia del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus. Es tracta de les ajudes  a la rehabilitació d'habitatges que ja es podran sol·licitar a partir de demà, 14 d'octubre, tal com s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

La convocatòria comptarà amb  675.000 euros, que aniran repartits en  dues línies d'ajuts. La primera servirà per  rehabilitar habitatges desocupats  per incorporar-los a la  Borsa per a la mediació del lloguer social de Reus.

La  segona línia  va dirigida a la  rehabilitació  dels elements comuns  dels edificis, subvencionant obres de millora de l’eficiència energètica i eliminació de barreres arquitectòniques, inclosa la instal·lació d’ascensors.

Dirigint a petits propietaris i excloent als grans tenidors

L'Ajuntament de Reus explica que aquests programes van dirigits a  propietaris o comunitats de propietaris, i se n’exclou expressament els  grans tenidors, tret que siguin cooperatives d’interès públic o utilitat social. Les dues convocatòries van dirigides a sufragar fins al 50% de la despesa.

«Lluitar contra l’exclusió residencial, incrementar l’oferta d’habitatge assequible a la ciutat, millorar la qualitat del parc residencial i dinamitzar el sector de la construcció de Reus» són els objectius fixats pel consistori.

Per tal de poder fer arribar la informació correctament, la regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatges ha fet un treball exhaustiu per poder identificar correctament el públic objectiu per adreçar les convocatòries de manera directa, com poden ser els gremis, col·legis professionals o API, entre altres.

Els habitatges rehabilitats entraran a la Borsa d'Habitatge

La primera línia d'ajudes, per a la  rehabilitació d’habitatges, va dirigida a la  borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Reus i compta amb una dotació de 450.000 euros. L'import de la subvenció no podrà superar el 50% del cost total  de les obres, amb un topall màxim de 10.000 euros.

Una vegada rehabilitat, l'habitatge restarà a disposició de la borsa municipal durant 5,5 anys, i el preu del lloguer   dependrà de les característiques de l’habitatge i prenent com a referència l’índex de preus al lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Els habitatges que vulguin gaudir de les subvencions podran tenir qualsevol antiguitat, però hauran de disposar de la corresponent  cèdula d’habitabilitat. L'ajuntament oferirà un servei de preavaluació per informar i orientar les possibles reformes i treballs.

Les comunitats de propietaris comptaran amb 225.000 euros

Per altra banda, la segona línia d'ajudes estarà dotada amb  225.000 euros i va orientada als propietaris d'edificis, especialment a les comunitats de propietaris. La rehabilitació dels espais comuns d'aquests edificis també serà finançada  fins al 50%, amb un import màxim de  30.000 euros.


Els edificis que vulguin optar a aquesta subvenció hauran de ser d'ús residencial  i amb una antiguitat  superior a 45 anys, sempre que no presentin alguna deficiència molt greu  dins la Inspecció Tècnica d'Edificis.


L'ajuntament també especifica que els edificis hauran de ser plurifamiliars, amb un mínim de tres habitatges per a cada edifici, destinant un mínim del 70% de la superfície útil total  a habitatge, i com a mínim el 50% de l'habitatge  ha de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris.