Imatge d'un professional assessorant una veïna

Més de vint famílies reusenques han pogut optimitzar la despesa energètica des del maig

El Punt d'Assessorament Energètic de la regidoria de Benestar Social ha fet 25 auditories, que han servit per a millorar l'eficiència i l'estalvi energètic de les llars de les famílies que reben la subvenció de pobresa energètica

La regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, a través del Punt d'Assessorament Energètic (PAE), ha fet vint-i-cinc auditories energètiques des del mes de maig fins a finals de juliol. Aquest servei gratuït serveix per a millorar l'eficiència i l'estalvi energètic de les llars de les famílies que reben la subvenció de pobresa energètica per a finançar les factures d'aigua, electricitat i gas, i també d'aquelles famílies que tenen informes de risc d'exclusió de l'habitatge.

Vint-i-cinc serveis des de la represa el mes de maig; disset més per enguany

El Punt d'Assessorament Energètic es va aturar  a l'inici de la pandèmia de la Covid-19, de resultes del risc que podia suposar accedir a les llars. Tanmateix, aquest mes de maig, amb una bona part de la població vacunada i amb les mesures de protecció més consolidades per part de les persones, es va decidir reprendre  el servei. De fet, ja hi ha planificades disset  auditories més fins a finals d'aquest any.

Més enllà de les recomanacions, els professionals que presten el servei comproven  els elements prioritaris de les llars per assegurar que el consum de l'energia sigui eficient i detectar deficiències que generen més despesa. Es revisa l'estat de les instal·lacions, els sistemes d'il·luminació i climatització, els tipus d'electrodomèstics i el seu estat i les condicions de contractació dels serveis. Tot plegat, amb dos objectius: ajustar el cost dels subministraments i evitar el malbaratament energètic.

El PAE: Atenció a les famílies que tenen dificultats per pagar les despeses energètiques

A Reus, les auditories energètiques es van engegar l'any 2019. Inicialment, es va prioritzar la visita a les llars de persones grans a qui Serveis Socials considerava que s'havia de garantir el bon funcionament dels subministraments energètics. Més endavant, es van visitar els domicilis de les famílies que havien sol·licitat la subvenció de pobresa energètica i que presentaven consums  més elevats en relació amb la despesa mitjana habitual.

L'any següent es va continuar actuant sota el mateix criteri, i es va incloure als domicilis que presentaven consums molt baixos, ja que podien amagar situacions econòmiques complicades en què que les famílies evitessin consumir més en detriment d'una millor qualitat de vida. En total, entre el 2019 i el 2020 s'han fet 47 auditories.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica la satisfacció de les famílies que reben aquest servei. «En general, hi ha una molt bona acceptació de les auditories energètiques», especialment, pel fet que les recomanacions «són personalitzades, ja que es proposen millores concretes que poden fer a la seva llar. A més, acostumen a aprofitar la visita del professional del PAE, a qui ja coneixen i en qui confien, per consultar  els temes relacionats amb els subministraments energètics que més les preocupen», explica Vilella.