Ordinador amb factura d'Aigües de Reus.

Aigües de Reus incorpora missatges personalitzats al servei de factura electrònica

L’objectiu és que els usuaris puguin dur a terme una millor gestió del seu contracte i servei

Aigües de Reus posarà en marxa, aquest mes de juliol, un servei de missatges individualitzats en les comunicacions i enviament de les factures electròniques, amb l’objectiu que els usuaris puguin dur a terme una millor gestió del seu contracte i servei.

Actualment, són uns 7.000 els usuaris d’Aigües de Reus que reben la seva factura en format electrònic, la qual cosa implica que, cada any, deixen d’imprimir-se en paper al voltant d’unes 50.000 factures. 

Fins ara, els usuaris que així ho indiquen reben la factura en format pdf via correu electrònic i un missatge de sms els avisa (amb una antelació d’entre 7 i 10 dies) de la data d’emissió de la nova factura i del corresponent càrrec bancari, en cas de tenir els rebuts domiciliats. Paral·lelament, tenen la factura a la seva disposició en l’Oficina Virtual d’Aigües de Reus, on també poden consultar totes les factures que corresponen al seu contracte.

Una comunicació perfeccionada al servei dels clients

Ara, però, la comunicació es perfecciona i guanya en detall i precisió. Així doncs, els missatges personalitzats que ara s’incorporen també informaran els usuaris d’aspectes relacionats amb la comunicació i gestió de devolucions de factures domiciliades, el número i import de factures impagades del contracte, informació de plans de pagament actius i properes fites de pagament, la disponibilitat de comptador de telemesura, la possibilitat d’activació d’alertes personalitzades i les tarifes aplicades, entre d’altres opcions.

La base tecnològica de nou sistema es basa en una plataforma CCM (Customer Commnucations Management), incorporada recentment i que també permet una millor gestió pel que fa al servei tradicional d’impressió de factures en paper i enviament per correu postal ordinari. El nou procés aporta una major automatització i agilitat, però sobretot rapidesa i seguretat en l’enviament i recepció de la factura per part del client.

Aigües de Reus compta amb Oficina Virtual des de l’any 2006, i des de llavors ha anat ampliant les seves funcionalitats. La plataforma sempre ha perseguit l’objectiu de satisfer el dret dels ciutadans, en consonància amb el marc legal europeu i espanyol, que reclama a les administracions mesures d’impuls de la societat de la informació.

Més de 18.000 usuaris a l'Oficina Virtual d'Aigües de Reus

La xifra d’usuaris donats d’alta a l’Oficina Virtual és ara mateix de 18.403 una xifra que ha anat en augment de manera espectacular des de fa dos anys, coincidint amb l’inici de la pandèmia de Covid-19. Aquests 18.403 usuaris representen el 36,55% dels contractes que té l’empresa municipal d’aigua.

Aquestes dades, però, no han d’amagar que hi ha gestions que tenen un important recorregut de millora. És el cas de les subscripcions a la factura electrònica que (malgrat el creixement registrat) només representen un 15% del total de les factures emeses. És a dir, un 85% dels usuaris d’Aigües de Reus segueix rebent la factura en paper, encara que n’hi hagi donats d’alta a l’Oficina Virtual per fer-hi altres gestions. 

La factura electrònica és un document tributari generat per medis informàtics i en format electrònic que alhora que reemplaça el document físic en paper, en conserva plenament el seu valor legal. Un cop dins de l’oficina virtual, la factura electrònica és idèntica a la que tothom rep als seus respectius domicilis, i garanteix la confidencialitat, fiabilitat i seguretat de totes les dades que hi figuren.