Tram del passeig de Sunyer de Reus amb una senyal que el marca com a via preferent per a bicicletes

Els objectius i les primeres propostes, recta final del Pla de Mobilitat de Reus

La revisió del document ha de servir per planificar la mobilitat fins al 2035

El futur Pla de Mobilitat Urbana de Reus comptarà amb mesures concretes, fases per desenvolupar-les i el pressupost necessari per fer-ho. Es tracta del següent pas necessari després de donar per tancada l'etapa de diagnosi, a la qual s'hi ha sumat la participació ciutadana. A partir d'ara es treballarà per establir de quina manera s'aplica el que s'ha detectat que convé en matèria de mobilitat a Reus.

El resultat final es presentarà el 20 de setembre, després que una pròrroga allargués el contracte més enllà del passat 12 de juliol, data final del primer termini. El darrer pla es va fer el 2010, i ara s'ha considerat que els canvis en aquest àmbit eren prou significatius per revisar-lo. El resultat final del procés engegat actualment ha de ser la planificació de la mobilitat a Reus fins al 2035.

La redacció del document es va licitar l'any passat, i es va acabar adjudicant a Ingeniería del Tráfico per 48.266,90 euros. La primera fase, la de diagnosi, s'ha fixat en tots els àmbits de la mobilitat a la ciutat. Això inclou els desplaçaments a peu, en bicicleta o patinet, amb cotxe o moto, en transport públic i també la mobilitat de les mercaderies.

Per una banda, s'ha descrit la realitat actual i, per l'altra, s'ha de fer una projecció de com es preveu que serà el 2035. Feta aquesta anàlisi, s'hi han de sumar les aportacions del procés participatiu i de la comissió especial de mobilitat sostenible de l'Ajuntament. Això permetrà entrar en la següent fase, que és la de proposar mesures per corregir les deficiències que s'hagin trobat.

Sis objectius i deu mesures per aconseguir-los

També ha de servir per avançar-se a la realitat del 2035 i per plantejar «sistemes alternatius a potenciar» a l'hora de planificar la mobilitat. El Pla de Mobilitat Urbana es fixarà mitja dotzena d'objectius. Començant pel repte de «planificar una xarxa de vianants», amb actuacions concretes per a cada barri i carrer de la ciutat.

S'ha de seguir ampliant la xarxa de carrils bici o de carrers on tinguin preferència. La millora del transport públic, en clau local i també interurbana és un altre dels reptes que es marcarà el nou document. Es vol jerarquitzar la xarxa viària de tal manera que «cada vial tingui unes intensitats de circulació i velocitats admissibles a l'entorn».

Pel que fa a l'aparcament, s'ha de planificar «pensant en les mancances tant per a residents com per a vehicles forans». El procés participatiu ha de tenir especial incidència a l'hora de dissenyar mesures per a pacificar el trànsit i per impulsar la mobilitat sostenible. Per aplicar tot això s'han previst, inicialment, una desena de mesures.

La més mediàtica fins ara, no només a Reus, serà la Zona de Baixes Emissions, que s'ha d'aplicar a les ciutats de més de 50.000 habitants. També s'optarà per «consolidar la mobilitat activa», pacificar els entorns escolars, d'equipaments i d'espais públics i per «assolir una accessibilitat universal». S'apostarà per expandir la xarxa de mobilitat per a bicicletes i patinets, sigui pròpia o integrada amb la dels cotxes.

La potenciació del transport públic urbà i el desenvolupament «d'infraestructures metropolitanes» són altres línies de treball inicialment previstes. Es vol «racionalitzar l'aparcament i millorar l'eficiència del transport motoritzat», a més d'implantar «una logística urbana més sostenible». Per últim, s'abordaran qüestions com les «polítiques de seguretat viària amb visió zero» i la promoció d'una mobilitat més sostenible.