Recreació del projecte Mas Totosaus de Reus

L'Ajuntament de Reus adjudica les obres de rehabilitació del Mas Totosaus

Els treballs costaran uns 200.000 euros i estaran enllestits abans que acabi aquest any 2022

La rehabilitació de Mas Totosaus ha fet un pas més, després que l’Ajuntament de Reus hagi adjudicat les obres de l'edifici a l'empresa Construcciones Asensio Sl. El contracte s'ha adjudicat per 199.900 euros i les obres, que convertiran l'immoble en un espai administratiu, hauran d'estar enllestides en un termini màxim de vuit mesos. És a dir, abans que acabi aquest any 2022.

El projecte de rehabilitació preveu una renovació integral de l'edifici modernista per tal de posar-lo a punt per a les noves necessitats d'ús administratiu —adaptant-lo a les exigències actuals d'accessibilitat, salubritat, confort i seguretat. Tot això, respectant al màxim l'essència original del mas, considerat un edifici amb un alt valor patrimonial.

Una rehabilitació integral

Les modificacions més significatives se centren a garantir la seguretat estructural de l’edifici, fer-lo accessible, i equipar-lo mitjançant la renovació de les instal·lacions. Així mateix, també es faran altres actuacions en la funcionalitat i restauració del mas, com la impermeabilització de la coberta, la rehabilitació i restauració dels paviments, les fusteries interiors i exteriors, les façanes o els interiors.

L’estructura de murs actuals es mantindrà, mentre que la planta baixa es distribuirà adaptant-se als nous usos i a les sales existents. L'accés actual es mantindrà com a espai de porxo exterior, instal·lant una reixa metàl·lica per evitar intrusions. La sala central es destinarà a espai polivalent i de reunions, mentre que les dues sales posteriors es destinaran a despatxos.

Finalment, la saleta que hi ha al porxo d’accés de la façana sud es destinarà a magatzem. El projecte preveu l'enderroc d'uns envans i armaris a la façana oest, on s'hi construirà un nou bany adaptat i una plataforma elevadora per facilitar l’accessibilitat sense haver de modificar la volumetria exterior. La planta soterrània, que compta amb finestres de ventilació a l'exterior, també es renovarà.

Un edifici projectat per l'arquitecte reusenc Pere Caselles

El Mas Totosaus és un maset aïllat projectat l’any 1906 per l’arquitecte reusenc Pere Caselles per a «Doña Elvira Figueras, viuda de Totosaus». És un edifici modernista, ara abandonat, amb un alt interès històric i patrimonial que actualment està en procés de catalogació per part de l'Ajuntament de Reus.

Els treballs de rehabilitació s'impulsen perquè l’edifici presentava patologies pròpies del pas del temps que afecten tant als seus elements estructurals, com als acabats superficials, tant interiors com exteriors.