A la dreta, entrada al camí del Roquís des de la rotonda del carrer de Recasens i Mercadé de Reus

El camí del Roquís de Reus serà un carrer amb sòl industrial i verd i un equipament

S'ha aprovat el planejament urbanístic impulsat per Indústries Preciber

El planejament urbanístic del sector del Roquís de Reus ha rebut l'aprovació definitiva de la comissió d'Urbanisme. Suposarà catalogar com a nou sòl industrial més de 25.500 metres quadrats de terrenys. També contempla prop de 6.000 metres quadrats d'espai verd i gairebé 12.000 per a un equipament.

La comissió territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat de manera definitiva, aquest dijous, el pla especial urbanístic del camí del Roquís. El sector ocupa 58.827 metres quadrats, i gairebé la meitat es destinarà a sostre d'indústria aïllada. La requalificació urbanística l'ha impulsat Indústries Preciber, propietària de bona part dels terrenys i que, segons algunes fonts, podria voler ampliar la nau.

Una altra possibilitat és la d'incrementar l'oferta de sòl industrial a la ciutat, en una zona adjacent al polígon AgroReus. La planificació inclou prop de 6.000 metres quadrats d'espais verds, previstos en dues franges. Una, de cinc metres d'amplada, tocant al carrer de Recasens i Mercadé, és a dir, al polígon.

Un terç del sector per a equipament i espai verd

La segona franja es projecta amb una amplada d'entre 30 i 64 metres a tocar del barranc del Mas del Gassot, al límit nord del sector urbanístic. Es tracta d'espais verds que, segons s'havia plantejat, han d'acabar connectant amb les zones verdes pròximes. El mes de gener del 2021 el govern local va posar en marxa els tràmits per fer realitat aquesta requalificació.

Des de llavors s'havia mencionat repetidament que la voluntat era acabar formant un gran Parc de l'Oest a partir de connectar diferents espais verds. En aquest cas es tractaria de connectar-ho amb la zona verda que inclou el Parc de Lliscament, i que ha de quedar enllestida a la tardor. Al sud-oest de la pastilla, amb 11.850 metres quadrats de superfície, es reserva espai per a un equipament públic, el destí del qual, a hores d'ara, es desconeix.

Pel que fa a la mobilitat, el pla aprovat aquest dijous planteja un únic carrer. Tindrà un traçat «molt similar» al de l'actual camí del Roquís i 20 metres d'amplada. Des de l'avinguda de Riudoms connectarà, com fa ara el camí, amb la rotonda que dona accés al carrer de Recasens i Mercadé.

L'aprovació inicial del planejament incloïa un carril bici de dos metres d'amplada i amb doble sentit de circulació que podria seguir vigent. També es contemplava la possibilitat d'ubicar-hi una parada d'autobús. A partir d'aquesta aprovació definitiva s'activa el calendari d'urbanització, que dona un marge de sis anys per executar la planificació.

La informació feta pública per la Generalitat aquest dijous no especifica el destí dels vora 15.000 metres quadrats del sector urbanístic. Des de l'inici de la tramitació, aquest planejament urbanístic ha rebut l'oposició tant del Gepec com de la CUP. L'entitat ecologista considera que «suposa una pèrdua de sòl agrari i naturalitzat en detriment de sòl industrial i artificialitat».

Entre Reus i els municipis veïns, apunten que hi ha gran part dels polígons amb sectors per desenvolupar urbanísticament. És per això que defensen que, en aquest cas, s'està eliminant sòl agrari de manera no justificada. La CUP també va mantenir, quan es va debatre al plenari, aquesta línia argumental.

Hi van sumar, a més, que no s'havia informat com pertocava els propietaris particulars de terrenys i petits masos. Apuntaven que, per tant, no havien tingut el temps ni els recursos per reaccionar al nou planejament.