Tres infants jugant en una escola bressol

Comença la preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Reus per al curs 2022-2023

El termini acaba la setmana vinent i la matrícula es farà a principis de juny

Aquest dilluns, nou de maig, ha començat el període de preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Reus. El termini estarà obert durant dues setmanes, fins al divendres 20 de maig. El període de matrícula s'obrirà el set de juny i es tancarà el 17 del mateix mes.

La preinscripció es pot fer de manera telemàticaa través del portal municipal, però també es pot demanar cita prèvia per fer-lo presencialment. En aquest cas serà a l'Oficina Municipal d'Escolarització, on es pot demanar hora entre nou del matí i dues del migdia. El tràmit també es pot fer a l'escola bressol concreta que s'hagi escollit com a primera opció per part de la família.

El calendari, les tarifes i els serveis complementaris de les escoles bressol es poden consultar per internet. L'oferta de places que aquest dilluns s'ha posat a disposició és per als centres de la Ginesta, Montsant, el Margalló, el Marfull, l'Olivera i el Lligabosc. També per a les llars d'infants el Barrufet, A. Cuadrada i Verdaguer.

A l'hora d'ordenar les preinscripcions que rebi cada centra no es tindrà en compte l'ordre de registre, sinó la puntuació atorgada segons els barems establerts. Donen punts condicionants com tenir germans matriculats al centre o que hi treballi algun dels progenitors. També viure a Reus, la situació laboral dels pares, ser família monoparental o nombrosa o ser beneficiari d'una renda mínima d'inserció.

Que un progenitor, un germà o el mateix infant pateixin una discapacitat igual o superior al 33% també atorga punts. Una de les novetats d'aquest curs és que els infants que tinguin germans matriculats a l'escola bressol tindran 50 punts en lloc dels 40 que rebien fins ara. Per contra, la canalla amb pares que treballen al centre passaran de tenir 40 punts a rebre'n 10.

Aquest curs 2022-2023 s'incorporen altres criteris, com haver nascut en un part múltiple, estar en situació d'acolliment familiar o acreditar ser víctima de violència de gènere o terrorisme. A partir d'aquest setembre, el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya finançarà el servei escolar de cinc hores dels infants matriculats a I-2. Això farà que sigui gratuït per les famílies, que sí que hauran de fer-se càrrec de serveis com el menjador, les acollides i els monitoratges.