Imatge del Pi del Burgar, un arbre catalogat al barranc del mateix nom, a Reus

Reus reactiva el projecte de la 'V' Verda per revalorar els barrancs, rieres i camins del terme

L'Ajuntament ha licitat la redacció del pla d'acció, que ha d'establir quines actuacions es faran, quan i de quina manera

El desenvolupament de la 'V' Verda de Reus farà una primera passa de la seva reactivació enguany. L'Ajuntament ha tret a licitació pública el contracte per redactar el pla d'acció per desenvolupar aquesta Xarxa d'Espais Lliures. Amb 39.923,61 euros de pressupost i sis mesos de termini s'ha de planificar de quina manera s'actuarà en un dels trams de la 'V' Verda.

Dins d'aquest concepte s'hi inclouen diferents espais del terme municipal de Reus que no son urbanitzables com les rieres i els barrancs i que, sobre el mapa, dibuixen la forma d'una 'V'. Sorgeix d'un estudi del Centre de Recerca i Projectes de Paisatge del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori fet l'any 2008 per encàrrec de l'Ajuntament.

En aquest estudi s'hi definia el paisatge com «un valor emergent en les societats» i es definien cinc tipologies diferents. Les terrasses, l'industrial, el de l'aigua, el paisatge pla i el de les Tres Rieres. Aquest últim és on es vol actuar amb el pla d'acció que ara ha sortit a licitació.

Reus reactiva la 'V' verda

La licitació estableix «una mirada àmplia del projecte amb la definició d’accions concretes, establint una priorització, terminis d'execució per anualitats i pressupostos estimatius» segons informa el govern local. També inclou un Pla d'Urbanització i Paisatge, l'estudi de seguretat i salut, la direcció d'obres, la coordinació i control de seguretat i salut i el control de qualitat.

Tot plegat en referència amb la primera part d'aquest primer àmbit d'actuació: la riera de l'Abeurada. Es tracta de la zona que queda entre la carretera de Constantí i l'avinguda de Tarragona, agafant la zona posterior als Jardins de Reus i als polígons industrials Granja Vila i Dyna.

L'anomenada zona de les Tres Rieres ocupa 1.370 hectàrees de les quals les actuacions s'han de centrar en els 1.125 metres lineals de la riera de l'Abeurada i el seu entorn, amb un total d'unes 3,67 hectàrees. En aquesta zona, segons informa el govern local, s'hi prendran diferents mesures.

Amb el reimpuls de la 'V' Verda es vol executar el projecte «mitjançant accions concretes del tipus tractament de marges, reconducció d’aigües, creació de zones ombrejades de confort, que caldrà que els redactors del pla defineixin, per reivindicar el paisatge del terme, tenint en compte els seus trets d'identitat com són les rieres i els barrancs i els vestigis de l'espai agrícola».

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, afirma que «s’ha vist la necessitat de millorar ambientalment el territori periurbà, les connexions entre la ciutat i la zona agrícola i augmentar-ne els valors ambientals, ja que l'ús que se'n fa per part de la ciutadania d'aquests espais s'ha incrementat considerablement».