Balcó superior de la façana de l'Ajuntament de Reus, amb les banderes oficials a la dreta i un llaç groc al mig

Reus aprova el Pla Local de Prevenció de Residus 2021-2026

L'objectiu és que el 2023 cada ciutadà generi un 15% menys de residus que el 2010

El Pla de Prevenció de Residus de Reus 2021-2026 ha estat aprovat al ple de l'Ajuntament de Reus. Aquest document actualitza i amplia el pla que hi havia pel període 2018-2022, el qual definia l'estratègia a seguir en l'àmbit de la prevenció a curt i mitjà termini. 

El nou Pla de Prevenció de Residus defineix una sèrie d'accions per a implantar en el municipi els pròxims anys. Aquestes han estat escollides en base a l'actualització del Pla anterior, a criteris de cost econòmic, potencial de prevenció de residus, complexitat d’implementació, etcètera.

S'estima que sobre el 2023 s'assolirà l'objectiu de reducció del 15% en la generació per càpita respecte als valors de l'any 2010. El document estableix l'objectiu de superar aquesta xifra i marcar com a fita arribarà als 1,15 kg/hab/dia per l’any 2025.

Les actuacions de prevenció

El Pla Local de Prevenció de residus municipals pel període 2021-2026 inclou 12 actuacions. La inversió inicial total és de 234.900 euros.

 • Reducció de les restes vegetals per mitjà de l’ús com a mulching.
 • Reducció de gots i vaixelles d'un sol ús en les festes populars.
 • Reducció de gots i envasos d'un sol ús en dependències municipals i en actes públics.
 • Promoció d'establiments comercials “a doll”.
 • Promoció de la reducció d'envasos d'un sol ús dels Mercats Municipals.
 • Administració electrònica i reducció del consum de paper a les oficines municipals.
 • Ambientalització dels plecs de clàusules municipals per a la prevenció de residus.
 • Prevenció de residus en l'àmbit firal - Fira de Reus.
 • Bonificacions a la taxa de residus per afavorir la prevenció.
 • Creació d'un espai de préstec de materials d'ús poc freqüent.
 • Creació de mobles a partir de la reutilització de voluminosos.
 • Promoció de la reparació i reutilització de béns i productes.
 • Per a cada una de les accions recollides en el pla, es defineixen diversos indicadors per avaluar la seva implantació i els seus resultats.

La prevenció de residus comporta un seguit de beneficis de diferent magnitud i context. Entre aquests hi ha l'estalvi de recursos naturals, la disminució dels impactes ambientals, la millora de la qualitat de vida, la reducció dels costos de la gestió de residus i els beneficis socials associats.

A nivell municipal, els beneficis directes estan relacionats amb l’estalvi de costos que poden comportar algunes actuacions. A més d'una millora a l’espai públic i les diferents externalitats socials positives generades per algunes de les actuacions de prevenció.