Imatge del projecte d'edifici, Mas Totosaus

Reus decideix què farà amb el Mas Totosaus després de rehabilitar-lo

L'ajuntament del municipi preveu invertir 213.000,22 euros per convertir l'edifici en un espai administratiu

L'Ajuntament de Reus ha mostrat el projecte bàsic i d'execució de la rehabilitació del Mas Totosaus del municipi. Es vol reparar l'edifici per convertir-lo en un espai administratiu.

El projecte d'obres preveu un pressupost de 213.000,22 euros per transformar l'espai en un immoble que s'adapti a les necessitats del seu nou ús. No obstant això, a principis d'any es preveia que el cost de la rehabilitació seria de 150.000 euros.

El consistori reusenc vol «mantenir al màxim» l'essència original  del Mas, ja que remarcat que l'edifici té un «alt valor patrimonial». Les al·legacions en vers el projecte es podran enviar fins al dia 20 de setembre. En cas que no se'n presenti cap al projecte quedarà aprovat definitivament.

S'hauran de fer tant reformes estructurals com superficials

Segons l'Ajuntament de Reus es vol fer la rehabilitació, tot «respectant la morfologia original» i els elements amb «més valor històric i patrimonial». Això s'haurà d'aconseguir fent una reforma amb els requisits actuals d'accessibilitat, salubritat, confort i seguretat.

Les modificacions més rellevants seran per «garantir la seguretat estructural» del Mas Totosaus. D'altra banda les reformes menys agressives seran les de rehabilitació funcional i restauració. Això vol dir que s'impermeabilitza de nou la coberta, es restauraran els paviments, les façanes, les fusteries interiors i exteriors,... Dins aquestes accions també s'equiparà l'edifici amb nou mobiliari.

La proposta actual preveu mantenir els murs, però l'espai s'organitzarà de manera diferent. Així doncs, es distribuiran els usos «adaptant-se a la mida i a la posició» de cada sala. Per exemple, la sala central es destinarà per a fer reunions, a la vegada serà una sala polivalent.

Altres actuacions més visibles seran que l'accés actual serà un espai de porxo amb una reixa per evitar les intrusions o l'enderrocament d'uns envans i armaris on se situarà un bany adaptat.

Un antic edifici modernista, ara en mal estat

El Mas Totosaus  és un edifici modernista de Reus situat davant del CAP del mateix municipi. Fa aproximadament 10 anys que l'exterior de l'immoble va ser restaurat. Tot i això, actualment l'edifici està en desús i amb desperfectes visibles com pintades a les parets, però també amb danys estructurals.

L'edifici modernista data del 1906 dissenyat per l'arquitecte reusenc Pere Caselles. Aquest va dedicar el Mas a la vídua de Totosaus, Doña Elvira Figueras. Actualment, el consistori de la població està processant la seva catalogació, per posteriorment fer la rehabilitació.