Façana de l'Ajuntament de Reus

Reus obre una convocatòria d'ajuts a empreses dedicades a l'esport i el lleure

S'hi podran acollir totes aquelles empreses que han vist reduït el 30% la seva facturació per culpa de la pandèmia

L'Ajuntament de Reus ha obert una nova línia d'ajuts per donar un cop de mà a aquelles empreses que ho estan passant malament per culpa de la pandèmia de la Covid-19. Concretament, estem parlant de la segona convocatòria dels ajuts destinats a empreses del sector esportiu i educatiu en el temps de lleure. 

Les empreses que podran sol·licitar aquest ajut són totes aquelles del sector que hagin vist reduït la seva facturació en un 30% amb motiu dels efectes de la pandèmia. Les sol·licituds es podran demanar a partir del dijous 5 d'agost i cada un dels beneficiaris podrà optar a cobrar 1.200 euros. El termini màxim per presentar la sol·licitud és el dissabte 14 d'agost.

Segons les especificacions del mateix Ajuntament, els col·lectius a qui va dirigida la convocatòria s'engloben en dos grans apartats. Per un costat, aquells que es dediquin a activitats de lleure en l'àmbit educatiu, fisicoesportiu i de salut. Això vol dir empreses i autònoms que ofereixen aprenentatge artístic, d'idiomes o suport en diverses matèries d'aprenentatge, com serveis i programes educatius. També inclou empreses i autònoms que realitzen activitats fisicoesportives de lleure o de salut en el temps de lleure.

D'altra banda, també va destinada a qui es dediqui a l'activitat esportiva. Això inclou entitats que gestionen instal·lacions esportives i també entitats gestores de les instal·lacions esportives censades al Cens d'equipaments esportius de Catalunya. 

Pel que fa als professionals que no disposen necessàriament d'un espai físic fix on desenvolupen l'activitat també podran optar a aquests ajuts. Això sí, tots els qui no siguin titulars d'una activitat o negoci amb un centre de treball, hauran de justificar-ho en el moment de fer la sol·licitud. Hauran de presentar declaració responsable que la seva activitat no es realitza dins d'un centre de treball específic i, per aquest motiu, no té llicència municipal d'activitat.