Diverses terrasses de Reus mig buides, tant pel tancament d'algun establiment com per la reducció de clientela

Reus no cobrarà la taxa d'ocupació de via pública al sector de la restauració durant els pròxims tres mesos

L'exempció també s'aplicarà als marxants i als centres d'estètica

L’Ajuntament de  Reus eximirà del pagament de la taxa d’ocupació de via pública a les empreses del sector de la  restauració i els marxants durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. També eximirà d’abonar la taxa de recollida de la brossa al sector de la restauració i als  centres d’estètica, durant el mateix període. Entre l'exempció que es va aprovar el maig i la que s'ha anunciat ara, enguany només s'haurà pagat fins a mitjan març, quan va començar el confinament.

El govern municipal de Reus, que aquesta setmana s'ha reunit amb els representants dels sectors per conèixer les seves inquietuds davant les mesures de prevenció decretades per la Generalitat, els traslladarà la decisió d'eximir-los del pagament dels rebuts en una segona reunió a la qual es van emplaçar per treballar conjuntament mesures de suport i de reactivació econòmica. En aquesta segona reunió, el govern els informarà del procediment per retornar les quotes pagades per avançat i seguirà treballant amb el sector per analitzar altres possibles mesures.

Una mesura aplicada el mes de maig

El passat mes de maig, l'Ajuntament ja va acordar la suspensió del pagament de la taxa per terrasses i marxants entre el 16 de març i el 30 de setembre. El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus recull les mesures de reducció de la càrrega fiscal, que comporten un cost de 104.100 euros, dels quals 40.500 són per l’exempció de la llicència d’ocupació de via pública de terrasses, i 63.600 per l’exempció de la taxa als marxants. El consistori ha remarcat que hi ha diferents models de pagament (mensual, trimestral, etc), i que és possible que s'hagin girat rebuts  tot i haver-se anunciat la mesura, però que tant amb l'anterior com amb aquesta, es retornarà l'import  d'aquests rebuts.