Façana principal dels Jutjats de Reus

Saturació als Jutjats de Reus: fins a un 80% per sobre del límit de feina previst

Demà dimecres entra en funcionament el vuitè jutjat de primera instància, que hauria d'alleugerir la càrrega

Els Jutjats de Reus van tancar el 2019 registrant un volum de feina superior al límit establert. Les xifres varien en funció de la tipologia de jutjat, però la gran majoria van viure un augment d'assumptes segons evidencia la memòria anual del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La capital del Baix Camp compta amb set jutjats de primera instància, un dels quals reservat per a assumptes de família, que va entrar en funcionament el 30 de setembre del 2018. També n'hi ha quatre d'Instrucció i un de Violència Domèstica (VIDO). La càrrega de feina registrada ha portat a posar en marxa, a partir de demà dimecres, el vuitè jutjat de primera instància del partit judicial de Reus.

Suposarà incorporar nou professionals dividits entre quatre tramitadors, tres gestors judicials i dos auxilis judicials. Per poder-lo posar en funcionament s'han invertit 50.000 euros per adequar l'espai, adquirir el mobiliari i instal·lar l'equipament informàtic. S'encarregarà de casos civils, com conflictes entre particulars o entitats, incapacitacions o desnonaments.

Es tracta de l'àmbit jurídic que registra una saturació superior als Jutjats de Reus. Una situació que, tot i que es preveu que pugui veure's millorada, segueix lluny de poder-se solucionar segons mantenen jutges i advocats. Les dades, de fet, evidencien volums de feina molt per sobre del mòdul legal previst, és a dir, del que la normativa estableix.

El jutjat social registra un 80% més de feina que la previsió legal

Pel que fa al jutjat social, va registrar 1.289  assumptes ingressats, un 15% més que el 2018 i en va resoldre 1.267, un 22% més que l'any anterior. A més també va rebre 151 executòries noves, menys de la meitat de les que s'havien registrat el 2018. Se'n van resoldre més, fins a 309, tot plegat amb un temps mitjà de resposta de 7,3 mesos, una millora respecte a l'any anterior, que va tancar amb una mitjana de 8,6 mesos.

Segons es reflecteix a la memòria del TSJC, «és un jutjat saturat, amb una càrrega de feina que supera en un 80% el mòdul legalment previst». El document, de fet, en destaca l'esforç per haver pogut resoldre més casos que el 2018 tot i haver-ne rebut més. El TSJC, de fet, anuncia que demanarà un nou jutjat social tenint en compte aquesta càrrega de feina.

En l'àmbit penal també s'hi ha registrat una càrrega de treball un 18% superior al que estableix la previsió legal. Ha rebut un reforç que, segons s'especifica a la memòria, cal que es mantingui. Pel que fa a les dades, la mitjana de 450 assumptes ingressats és un 27% inferior de la del 2018.

Imatge d'una sala amb prestatgeries plenes d'arxivadors
El volum de feina acumulat a alguns jutjats de Reus supera de molt el límit legalment previst | Àngel Ullate

Primera instància, un 45% per sobre dels límits establerts

Dels jutjats de primera instància, dels quals n'hi havia set en funcionament el 2019, el setè s'analitza a banda, ja que és l'únic reservat per als casos de família. La resta van rebre 8.119 assumptes, un 11% menys que l'any 2018, i se'n van resoldre 7.642, un 6% menys; una reducció que no ha permès mantenir-se dins de la càrrega de feina prevista legalment.

El volum d'assumptes pendents a final d'any va ser de 6.421. En resum, l'activitat d'aquests jutjats suposa acumular un 45% més de mitjana que el que preveu el mòdul legal. El temps mitjà de resposta va ser de 8,5 mesos, des dels 7,2 que va registrar el jutjat amb menys temps d'espera fins als 19,9 de l'extrem oposat.

De la mateixa manera que jutges i advocats fa anys que repeteixen, la memòria evidencia que «són jutjats saturats, amb una càrrega de feina que supera el 45% de mitjana el mòdul legalment previst». El principal problema es troba al Jutjat número 1; «és el que menys resol (575 sentències i autos front a una mitjana de 800 de la resta), dobla la pendència —el volum d'assumptes pendents— de la resta (1.883 contra 900 de mitjana), i dobla el temps de resposta».

En aquest àmbit concret es reclama, i tampoc és una reivindicació nova, estudiar la possibilitat «d'especialitzar algun jutjat per a incapacitacions, matèria especialment significativa en aquest partit judicial» a causa de la presència de l'Institut Pere Mata i de l'activitat que això repercuteix a través de les famílies de pacients del centre.

El jutjat de família també supera notablement el volum de feina previst legalment, en concret en un 35%. Va rebre 1.515 assumptes el 2019 i en va resoldre 1.204 amb un temps mitjà de resposta de 4,9 mesos.

Instrucció i Violència Domèstica, l'excepció a la saturació

Els Jutjats d'Instrucció compten, segons les dades del 2019, amb un 16% menys de casos dels que es preveu que tractin. Tot i això, la memòria del TSJC manté l'apunt referent al Cas Innova, iniciat el 2012, establint que «preocupa especialment alguna causa la instrucció de la qual fa anys que dura».

Juntament amb Instrucció, Violència Domèstica és l'únic àmbit que no supera el volum de feina previst. Segons s'especifica a l'informe, «com tots els VIDO de la província, la càrrega de feina no arriba, ni de lluny, el mòdul legalment previst». De fet registra casos en un 31% per sota del límit del mòdul legal.

Hi van entrar 1.022 assumptes penals, un 3% més que el 2018, i 168 de civils, una xifra també superior a la de l'any anterior. Se'n van resoldre 1.040 de penals i 41 de civils. Es van emetre 609 autos penals i 59 de civils a més de 46 decrets. El temps mitjà de resposta va ser d'1,8 mesos en els casos penals i de 12,7 en els civils.