L'Oficina d'Habitatge de Reus, situada a la plaça del Baluard.

Una vintena de famílies mantenen l'habitatge a Reus gràcies al Servei d’Assessorament Hipotecari

L'òrgan de l'Oficina d'Habitatge ha possibilitat que 26 famílies continuessin al seu habitatge a través d'un acord amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

El Servei d’Assessorament Hipotecari de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus ha tancat l'exercici del 2018 havent fet possible que 26 famílies hagin pogut continuar residint al seu habitatge  amb condicions econòmiques assequibles. Aquesta fita s'ha pogut realitzar  gràcies a acords, la dació amb lloguer social, la reestructuració del deute hipotecari o la negociació de les condicions de lloguer  quan el propietari de l’habitatge és una gran entitat financera o una societat immobiliària.

El servei fa d'intermediari amb els bancs i atén les dificultats de pagament dels préstecs hipotecaris

Aquest servei municipal s'ha pogut dur a terme a través de l'acord entre l'Ajuntament i el Servei Ofideute de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que permet mediar amb les entitats financeres i, sobretot, atendre les consultes de la ciutadania que té dificultats o no pot fer front al pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i es troben en situacions diverses de perdre'l. A més, també ofereix aquest servei a avaladors de préstec amb garantia hipotecària que, per impagaments, estan en risc de perdre el seu habitatge.

El servei, d'àmbit local, fa els primers contactes amb les famílies afectades i elabora una proposta que, a través d’Ofideute, es negocia amb les entitats financeres. D’aquesta manera s’intenta trobar una estratègia per atendre el deute i evitar el risc d’exclusió social.

El Servei d'Assessorament Hipotecari tanca l'any 2018 amb cent expedients resolts

Així mateix, l'Ajuntament de Reus ha informat que el Servei d'Assessorament Hipotecari ha tancat l'any 2018 amb un total de cent expedients resolts:  es tracta de sis dacions en pagament del deute, set dacions amb lloguer social, una dotzena de lloguers a grans tenidors (entitats bancàries), set reestructuracions del deute hipotecari,  65 consultes i assessoraments i tres propostes denegades. 

La majoria de les consultes han estat per informar els consultants de la seva situació financera en relació a l'habitatge, amb l'objectiu de dotar a aquestes persones d'eines i de coneixement per resoldre la seva situació. Pel que fa a les dacions amb lloguer social, el deute s'ha resolt de forma total o parcial, i les reestructuracions del deute s'han dut a terme per tal d'oferir condicions més favorables per als llogaters a través de la mediació amb bancs i caixes.