Imatge d'un carrer de reus després d'unes obres amb cotxes transitant

Torna la circulació provisionalment al Raval de Santa Anna de Reus

El següent projecte a assolir és convertir la zona en una àrea només per a vianants

A Reus aquest dilluns, 16 d'agost, s'ha obert de manera provisional la circulació de vehicles al Raval de Santa Anna. En concret, tram situat entre el carrer de Santa Anna i la Plaça Prim.

La reobertura al trànsit s'ha produït un cop acabades les obres de renovació de la xarxa de sanejament que ha dut a terme Aigües de Reus. Les millores del clavegueram que s'han anat fent durant aquestes setmanes han suposat una despesa de 236.750 euros. Segons l'Ajuntament de Reus, l'empresa municipal d'aigües s'ha fet càrrec d'aquest import.

Aquestes feines estaven incloses als Plans Directors de Sanejament, però es van programar en aquestes dates com a pas previ a la reurbanització de la zona del Raval de Santa Anna. El següent pas és la transformació del tram en una zona per a vianants.

Una nova zona per a vianants a Reus

Estava previst que les obres per convertir el Raval de Santa Anna en zona de vianants es facin durant la tardor d'aquest any. El projecte es va donar a conèixer el desembre de 2020 i la seva implementació s'ha anat endarrerint per diversos motius. Tot i això, la millora del clavegueram ja ha finalitzat, cosa que pot vaticinar que el projecte es dugui a terme segons les últimes dates establertes.

A finals de l'any 2019 i durant el 2020 es van fer diverses  proves pilot on l'àrea només era apte per a vianants. No obstant això, la pandèmia va impedir fer una anàlisi adequada de com havia funcionat el projecte.

El consistori de la ciutat amb aquesta nova zona de vianants es vol «generar nous espais de relació». El pressupost que es vol destinar al projecte és 429.645, 42 euros, tot i que en el pressupost inicial només es contemplava una despesa de 210.000 euros.

Les obres es van iniciar el 26 de juliol

La millora del clavegueram es va començar el dia 26 de juliol al tram de la Plaça Prim i el carrer de Salvador Espriu. En una segona fase iniciada al 2 d'agost es va fer la millora del tram entre el carrer de Salvador Espriu i el carrer de Santa Anna. L'última fase afectava l'àrea de la cruïlla del raval de Santa Anna fins al carrer de Santa Anna.

Segons l'Ajuntament de Reus, els treballs estan en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU i el Pla d'Acció Municipal.