Un ordinador amb una factura virtual d'Aigües de Reus

Els usuaris d'Aigües de Reus es passen a l'Oficina Virtual per fer les seves gestions

L'empresa municipal d'aigua compta amb aquesta opció des de l'any 2006

L'Oficina Virtual d'Aigües de Reus continua creixent. En els últims dos anys la xifra d'usuaris donades d'alta a aquest servei ha anat en augment i, actualment, n'hi ha 18.403. Un fet que coincideix amb l'inici de la pandèmia de covid-19.

Els usuaris totals de l'Oficina Virtual representen el 36,55% dels contractes que té l'empresa municipal d'aigua. En total n'hi ha 50.350, dels quals 44.454 són d'ús domèstic, mentre que la resta de caràcter industrial i comercial.

Aquest servei es va activar des de l'any 2006 i cada cop es van ampliant les seves funcionalitats. El principal objectiu és el de satisfer el dret de la ciutadania que reclama a les administracions mesures d'impuls de la societat de la informació, amb la consegüent obligació de disposar de mitjans d’interlocució telemàtica per a la prestació dels seus serveis.

L'evolució ha tingut un progrés molt lent i, per exemple, el 2015, gairebé deu anys després de la seva arrencada, només comptava amb 4.942 altes. Arran de la pandèmia, el 2020 el procés es va accelerar.

Si en tancar el 2019, just abans de la pandèmia, hi havia 8.381 contractes donats d’alta a l’Oficina virtual, el 2020 es va tancar amb 14.761 altes i el 2021 amb 18.328. L’arrencada de 2022 apunta a un ritme de creixement més pausat.

Les funcions de l'Oficina Virtual

Des de l'Oficina Virtual d'Aigües de Reus es poden fer diverses gestions. Entre les més utilitzades destaquen les noves contractacions; les actualitzacions de dades bancàries; consulta de rebuts i pagaments; les actualitzacions de dades de contacte; i la subscripció al servei de la factura electrònica.

Tot i això, hi ha gestions que tenen un important recorregut de millora. És el cas de les subscripcions a la factura electrònica que només representen un 15% de les factures emeses.

La factura en format electrònic té diversos avantatges. A més de ser un format més còmode i àgil, també significa una important mesura d'estalvi de paper. A l'Oficina Virtual, la factura electrònica és idèntica a la que es rep en paper i garanteix la confidencialitat, fiabilitat i seguretat de totes les dades.

Per tal d’ampliar-ne l’ús, l’empresa municipal d’aigua està treballant a millorar el servei d'enviament per correu e-mail de la factura electrònica, amb la incorporació de missatges personalitzats per a l’usuari, amb la intenció de facilitar la domiciliació de rebuts, l’avís de rebuts impagats i la disponibilitat de comptador de telemesura, entre d’altres.

El servei de telemesura

Entre els serveis que ofereix l’Oficina Virtual, també hi ha la possibilitat de consultar en línia la informació del propi comptador. Perquè sigui així, però, ha de ser un dels 30.000 comptadors electrònics ja operatius a la ciutat i que permeten la telemesura.

Un cop el sistema ja està plenament operatiu, el control del consum per part dels clients entra en una nova dimensió. Tots els usuaris, a través de la plataforma online, pot accedir al seu perfil de consum i saber quin és el seu consum de cada mes, de cada setmana, de cada dia i, fins i tot, de cada hora.

La telemesura també permet activar un conjunt d’alertes. Entre aquestes es pot saber si se supera un cabal màxim configurable, si hi ha un consum continu resultat d’una fuita o si es registra un consum del tot inesperat.