La central nuclear d'Ascó.

La milionària sanció a Endesa per partícules radioactives a la central nuclear d'Ascó

L'Audiència Nacional ha confirmat quatre multes a la companyia elèctrica per valor de 15,3 milions d'euros

L'Audiència Nacional ha desestimat el recurs interposat per Endesa i ha confirmat la sanció de 15,3 milions d'euros que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç va imposar l'any 2009 a la companyia per l'emissió de partícules radioactives a la central nuclear d'Ascó I. En una sentència d'aquest passat divendres, el magistrat Fernando de Mateo ratifica les quatre infraccions greus d'Endesa a la Llei sobre Seguretat Nuclear.

En aquest sentit, la ponència del jutge considera que Endesa, com a explotador del centre situat a la comarca de la Ribera d'Ebre, és responsables dels fets que van tenir lloc el 27 de novembre de 2007 i dates posteriors. Davant això, l'Audiència Nacional ha confirmat les quatre sancions imposades a la companyia elèctrica.

Després de la sentència de la Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, Endesa encara pot presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Ara, la companyia té 30 dies, comptats des del 18 de març, per tal de justificar el seu interès per presentar un recurs.

Sanció de 7,5 milions d'euros per l'emissió de partícules radioactives i no establir controls de contaminació

La primera sanció, de 7.500.000 euros, es va interposar contra Endesa per l'emissió de partícules radioactives amb potencial de superar els límits de dosis normativament establerts. Així mateix, la companyia tampoc no va establir el control de contaminació externa del personal després de la descoberta de la contaminació del lloc.

En aquest sentit, Endesa no va classificar, senyalitzar i delimitar radiològicament les zones de lliure accés a la nuclear després d'haver detectat la presència de partícules radioactives en aquestes zones.

Dues multes més de tres milions d'euros cadascuna i una quarta d'1,8 MEUR

La segona multa a l'elèctrica, de tres milions d'euros, és conseqüència de l'incompliment dels criteris de notificació de successos al Consell de Seguretat Nuclear. Endesa no va informar de les troballes de partícules fins al dia 24 d'abril de 2008. Així mateix, també va incomplir la instrucció sobre la Inspecció Resident del Consell de Seguretat Nuclear en les centrals.

La tercera infracció d'Endesa, també sancionada amb tres milions d'euros, es va produir per no haver informat la Inspecció Resident de manera ràpida i veraç sobre la contaminació en zona de lliure accés de la central nuclear al març i l'abril de 2008.

Finalment, la companyia elèctrica també va ser sancionada amb 1,8 milions d'euros per incomplir el Manual de Protecció Radiològica de la Central, ja que no es va deixar constància en els registres de vigilància de la contaminació trobada en zones de lliure accés.