Deixalles sanitàries

Les Balears transporten tones de residus infectats per Covid a Tarragona vulnerant els protocols

El Port de Tarragona descarta que el material hagi passat per les instal·lacions

Des de les Illes Balears a Tarragona. Aquest era el recorregut de tones de residus infectats per coronavirus per ser destruïts, de manera il·legal, ja que es vulneraven tots els protocols sanitaris en el transport, tal com avança 'El Mundo'. En aquest sentit, la Guàrdia Civil ha acreditat que durant els últims mesos, des de l'inici de la pandèmia, camions plens de deixalles sanitàries que havien estat en contacte amb el virus arribaven a Catalunya sense la preceptiva refrigeració i esterilització, entre altres mesures que no es complien. Per la seva banda, el Port de Tarragona ha «descartat totalment» que el material hagi passat per les seves instal·lacions.

L'incident no era un cas aïllat

A finals d'abril, ja en ple estat d'alarma i immersos en la pandèmia, la unitat de medi ambient de la Guàrdia Civil, Seprona, va detectar a l'interior d'un camió un carregament de cinc tones al moll de Palma. 

Aquesta càrrega era identificada com «Covid-19» i «Matèria Infecciosa», tal com assenyala el citat mitjà, i estaven empaquetades en capses de cartó sense segellar ni classificar, amb bosses sense precintar, a més de no estar refrigerades ni esterilitzades.

El moviment de deixalles sanitàries era habitual i, en concret, es realitzaven dues vegades a la setmana des de l'inici de la pandèmia. El material transportat —guants, mascaretes, entre altres— arribava a la costa tarragonina des dels principals centres sanitaris de les illes. En saltar l'alarma d'aquest fet, poc més d'un mes després des de l'inici de l'estat d'alarma, es va poder comprovar que el material entregat pels diferents hospitals i clíniques de totes les Balears, havien estat donats en condicions òptimes.

El transport no complia la llei

En els primers residus que es van intervenir per part de la Guàrdia Civil es va poder comprovar que els camions incomplien el Decret 136/1996 de la Conselleria de Sanitat de les Illes Balears. En ser immobilitzat el carregament, el qual estava protegit per lones, sense aïllament ni refrigeració necessària, es va iniciar el registre de l'empresa encarregada del tractament d'aquests.

Segons assenyala 'El Mundo', la Guàrdia Civil conclou que l'incompliment de la normativa, així com que en el transport i tractament dels residus s'ha posat en risc la salut dels treballadors, a més de la població i d'altres persones. El Jutjat d'Instrucció 3 de Palma de Mallorca, el qual s'ha fet càrrec del cas, adverteix que s'han realitzat delictes  contra la seguretat i higiene en el treball i contra el medi ambient, ja que ha suposat un greu risc a la salut de les persones exposades a aquests residus.