Vista aèria de Tarragona amb la catedral com a protagonista.

Tarragona rep 400 peticions per bonificar l'IBI per la instal·lació de plaques solars

D’aquestes 396 sol·licituds, 65 han estat acceptades, 19 han estat denegades i 312 es troben en procés de tramitació

Gairebé 400 persones —concretament un total de 396— ja ha sol·licitat la bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per la instal·lació de plaques solars als seus habitatges. Aquest és la xifra de sol·licituds que ha rebut l'Ajuntament de Tarragona des que es va aprovar, l'estiu de l'any passat, aquesta bonificació mitjançant la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI.  

D'aquestes 396 sol·licituds, 65 han estat acceptades i gaudiran de la bonificació durant els cinc períodes impositius següents a la data del reconeixement del benefici fiscal, 19 no complien els requisits i han estat denegades; i 312 es troben en procés de tramitació. El creixement de sol·licituds ha estat exponencial durant aquest any, ja que durant el 2021 l'Ajuntament de Tarragona va rebre 41 peticions, mentre que enguany han estat 355.

Incentivar l'ús de les energies renovables entre la ciutadania

La consellera d'Habitatge de l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel, ha assenyalat que «aquestes dades demostren que és una bona mesura aquesta aposta per l'energia sostenible i la prova és que les ciutadanes de Tarragona també creuen que és hora de fer aquest canvi amb l'ús d'energia solar a les llars».

Miguel ha recordat que «els costos energètics estan disparats i la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar és el camí». En aquest sentit, la consellera ha recordat que millorar l'eficiència energètica i fomentar les energies renovables entre els habitatges de la ciutat «és un dels objectius del Pla Local d'Habitatge». 

Per la seva banda, el conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, ha manifestat que aquesta bonificació «és una de les nombroses accions que s'han posat en marxa des de l'equip de govern per incentivar l'ús d'energies renovables i aconseguir una ciutat més sostenible. Premiem a aquella ciutadania que se suma a l'ús de l'energia solar a la seva llar».

Aquests són els requisits

Els requisits per rebre aquesta bonificació és que siguin immobles destinats a l'ús d'habitatge, que no es tracti de construccions d'obra nova i que la instal·lació solar no sigui obligatòria per normativa. A més a més, caldrà que els col·lectors solars tèrmics, en cas d'instal·lacions de producció de calor, disposin de la corresponent homologació per un organisme competent.

Les instal·lacions hauran d'estar degudament legalitzades per la Generalitat de Catalunya i s'hauran d'haver comunicat i obtingut l'informe favorable dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Tarragona o obtingut la llicència d'obres i pagat l'ICIO i la taxa urbanística. Finalment, quan es tracti d'instal·lacions comunitàries, els sol·licitants hauran de justificar la seva participació econòmica en el cost de la instal·lació. 

La bonificació s'haurà de sol·licitar en el termini de sis mesos posteriors a la data de legalització de la instal·lació o de la finalització d'aquesta. L'import màxim de la bonificació anual en el cas d'habitatges unifamiliars serà de 600 euros i en el cas de les instal·lacions en edificis plurifamiliars, l'import de la bonificació pels cinc períodes impositius serà com a màxim del 50% del cost de la inversió realitzada a l'edifici.