Pla obert dels carrers de la Part Alta de Tarragona

El canvi a la circulació de la Part Alta de Tarragona: un element eliminat

Les persones que fins ara portaven les targetes de circulació ja no l’hauran de renovar i passen a considerar-se expressament autoritzats

L'Ajuntament de Tarragona ha fet un canvi en el decret que regula la circulació pel Centre Històric de la ciutat. Davant de diverses necessitats per reduir tràmits innecessaris, la targeta de circulació de la Part Alta ja no és necessària per circular-hi. 

El canvi es veurà en la relació de vehicles autoritzats on se substitueix el concepte 'vehicles que disposin de targeta de circulació'. Això s'ha substituït per vehicles de persones empadronades al Centre Històric; la titularitat dels quals sigui d'establiments comercials, professionals i industrials domiciliats al Centre Històrics; i  de persones propietàries o arrendatàries de pàrquings ubicats dins de la xarxa viària de circulació restringida.
 

El nou llistat de vehicles que poden circular per la Part Alta

En aquest sentit, els vehicles autoritzats són: motos i ciclomotors; vehicles de persones empadronades al Centre Històric; vehicles, la titularitat dels quals sigui d’establiments comercials, professionals i industrials domiciliats al Centre Històric; de persones propietàries o arrendatàries de pàrquings ubicats dins de la xarxa viària de circulació restringida; amb targeta de mobilitat reduïda; que prestin serveis imprescindibles per a les cerimònies religioses; serveis d’emergència quan prestin un servei urgent; serveis públics d’atenció mèdica o sociosanitària; vehicles de manteniment dels serveis públics; serveis d’assistència tècnica de caràcter urgent; serveis de Taxi; comerciants amb parada en els mercats periòdics existents, fins a l’hora de finalització de l’activitat; i el trenet turístic de Tarragona.

Els diferents accessos a la Part Alta de Tarragona estan degudament senyalitzats. Així mateix, el control del compliment de la regulació del trànsit del Centre Històric, com el de la resta de la ciutat, es continuarà duent a terme per la Guàrdia Urbana.

Per tot plegat, s'han suprimit les targetes que acreditaven la condició d'autoritzats per circular per la zona restringida de la Part Alta. D'aquesta manera, s'incorporen a la llista general d'autoritzats les persones que compleixen els requisits que fins ara es demanaven per expedir-les.

A efectes pràctics, l’entrada a la zona restringida per part dels antics titulars de les targetes serà igual.

Pel que fa l’accés de vehicles per deixar o recollir persones amb mobilitat reduïda,s’hi inclouen persones que per la seva edat avançada o altres particulars circumstàncies personals resulti evident encara que no es disposi d’alguna de les targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

L’accés pel portal del Roser, controlat per un mecanisme de lectura de matrícula, no patirà canvis, de la mateixa manera que la zona de lliure circulació, que continuarà com estava.