La consellera Inés Sole, en primer pla, en una de les habitacions del pis de transició per a dones del barri de Sant Salvador

L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa un pis de transició per a dones sense llar

L'habitatge, que ja té una primera usuària, està ubicat al barri de Sant Salvador

L’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), ha posat en funcionament el primer pis de transició per a dones sense llar a la capital tarragonina. En aquest sentit, és de la mateixa tipologia que el que es va estrenar el passat mes de febrer a la Part Baixa i que està destinat a homes.

Segons ha explicat el consistori en un comunicat, «les persones susceptibles d’entrar al pis de transició són dones soles, que han patit una situació de crisi personal, laboral, familiar o econòmica, que estan en situació de greu vulnerabilitat residencial, i que actualment es troben en una situació de sensellarisme».

Aquest pis està ubicat al barri de Sant Salvador

El pis de transició per a dones es troba al barri de Sant Salvador i és propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge, que el té llogat a l'IMSST. L'habitatge té 90 metres quadrats, repartits en tres habitacions, un lavabo, una cuina i un menjador. Ara com ara, el pis ja compta amb una primera usuària i està previst que en les pròximes setmanes hi entrin dues més.

La consellera de Serveis Socials, Inés Solé, ha explicat que «amb aquest projecte ampliem, apropem i personalitzem l’atenció a persones vulnerables i que estan en situació d’exclusió residencial». Solé ha afegit que «abordar el sensellarisme és una prioritat tant en matèria de serveis socials com d’habitatge i, en aquest sentit, com a ciutat estem fent les passes i posant les bases perquè així sigui».

El procés que fan les dones que accedeixen al pis de transició

Els professionals de l'IMSST i de la Creu Roja són els encarregats de valorar les persones que inicien l'estada al pis de transició i de fer-ne el seu seguiment. En aquest sentit, s'estableixen tres fases d'intervenció segons la situació que presenti cada persona que hi entra a viure. La durada del procés serà valorada entre els professionals i la persona, que en cap cas serà superior a un any.  

En una primera fase inicial, es treballen habilitats personals, de salut i laborals, i es valora si la persona amb suport i acompanyament dels professionals i diferents recursos pot iniciar un procés de recuperació i millora de la seva situació. Durant aquesta fase, també participa de tallers de suport social de forma periòdica.   

  

En una segona fase, la de tractament, un cop superada la fase inicial, es derivarà la persona als diferents serveis de formació i d’inserció laboral. Els referents realitzen l’acompanyament en els seus itineraris i establiran reunions de coordinació i seguiment amb els esmentats serveis.

Finalment, durant la fase final, d'inserció, es vincularà la persona al Servei d'Habitatge Municipal, on es donarà suport en la recerca d'un recurs residencial.