Presentació de les deixalleries noves

Els residus al seu lloc: Tres solucions per als residus voluminosos a Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ofereix 3 serveis per a la recollida de deixalles voluminoses: Deixalleria fixa, Telèfon Verd i Epp!

Si encara no tens clar què pots llençar a la deixalleria mòbil i quin tipus de residu has de portar a la deixalleria fixa, segueix llegint  i els teus dubtes quedaran resolts.

L'Ajuntament de Tarragona té a disposició de la ciutadania tres tipus de vies per desfer-se dels residus voluminosos: la deixalleria fixa, el Telèfon Verd i l'aplicació EPP.


La deixalleria fixa és un espai tancat, dotat de personal, on s'instal·len una sèrie de contenidors per a facilitar la recollida separada de les diferents fraccions de residus municipals  que s'hi aporten i que no han pogut ser minimitzades, les quals es lliuraran selectivament a centres de gestió per a la seva reutilització. És, en aquest sentit, l'espai on hem de lliurar els residus voluminosos.

Residus especials: fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, piles i acumuladors i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses, etc.

Residus no especials i inerts: paper i cartó, vidre, plàstics, ferralla i metalls, fustes, tèxtils, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, pneumàtics, enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària.

En el cas que no tinguis la possibilitat d'apropar-te a la deixalleria fixa, i amb l'objectiu de facilitar aquest tipus de recollida, l'Ajuntament de Tarragona també disposa d'un servei d'avís per demanar la recollida.

Aquest servei es pot sol·licitar a través de dues vies de contacte: el Telèfon Verd i l'aplicació EPP.

El Telèfon Verd  — 977 296 222 — és un servei gratuït amb el qual pots programar la recollida de residus voluminosos. L'horari és de dimarts a dissabte, excepte festius.

— També pots reservar dia i hora per deixar els voluminosos al contenidor  més proper de casa teva a través de l'aplicació Epp!, obrint un avís dins de l'apartat de "Serveis".

Aquests dos canals et permeten contactar amb el consistori i demanar dia i hora per a la recollida de residus voluminosos a l'illa de contenidors més propera al municipi.

Presentació de les deixalleries noves
Tarragona ha renovat recentment el servei de deixalleries mòbils de la ciutat | Aj. Tarragona

Per una altra banda, Tarragona ha renovat recentment el servei de deixalleries mòbils de la ciutat. Cal recordar, per tant, que els residus voluminosos no es poden deixar a les deixalleries mòbils.

A més a més, existeix una ordenança municipal sobre convivència i ús dels espais públics on es determina que es prohibeix llençar o abandonar qualsevol classe d'objecte o producte. Incomplir ordenança pot ser motiu de sanció.

Pòster de la campanya de deixalleries mòbils de Tarragona
Pòster de la campanya de deixalleries mòbils de Tarragona | Aj. Tarragona