Deixalleria de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona recull més de 2.900 tones de residus voluminosos durant el 2020

Tarragona posa a disposició dels ciutadans dues opcions per gestionar la recollida de deixalles voluminoses

La cura del medi ambient i el tractament de  residus són qüestions que han de preocupar-nos a tots i totes. Si volem viure en un espai sostenible i net és imprescindible prendre consciència de la gestió dels residus que generem.

L’abocament de residus voluminosos  suposa un repte ambiental per a les administracions. A totes les  llars, en algun moment o altre, es decideix canviar el sofà, la nevera, l’escriptori, o altres elements de grans dimensions. És justament en aquest moment en el qual el ciutadà ha de conèixer quin tipus de gestió s’ha de dur a terme amb aquest tipus de residus per tal de millorar la  sostenibilitat i mirar de frenar les conseqüències del canvi climàtic.

En aquest sentit, a Tarragona hi ha una ordenança municipal sobre convivència i ús dels espais públics on es determina que es prohibeix llençar o abandonar qualsevol classe d'objecte o producte. Per desfer-nos d’aquest tipus de residus hem d'apropar-nos als abocadors especialitzats.

Actualment, en el conjunt d’Europa es generen  19 milions de tones de residus voluminosos, dels quals més d'un 60% acaba en abocadors, una dada que es pot millorar amb la implicació ciutadana i la correcta gestió d’aquests productes. 

Durant l’any 2020, el servei de recollida de voluminosos de l’Ajuntament de Tarragona va recollir més de 2.900 tones de deixalles d’aquest tipus. Basant-se en aquestes xifres, des del consistori es treballa per millorar la conscienciació de la població sobre la importància de reciclar adequadament aquests residus, però també per trobar les estratègies de gestió més eficients per reduir la  petjada ambiental i augmentar el percentatge de productes que es poden convertir en un objecte nou, amb una segona vida útil.

Deixalleria de Tarragona
Tarragona va recollir més de 2.900 tones de deixalles voluminoses el 2020 | Aj. Tarragona

Com funciona el reciclatge dels residus voluminosos?

El tractament del residu voluminós serà molt diferent segons quin tipus d’objecte sigui. Per exemple, la gestió no és la mateixa en el cas d’una rentadora o d’un armari

Un cop arriben a la deixalleria fixa  o es recopilen a través del sistema de recollida programada, l’Ajuntament de Tarragona s’encarrega de distribuir els residus voluminosos als diferents centres de gestió de deixalles en funció del seu origen.

Un cop feta la distribució a les plantes de tractament  corresponents, aquestes són les encarregades de separar-ne i classificar-ne els materials per intentar donar una segona vida a tots aquells que es poden reutilitzar. 

Per exemple, aquest seria el cas de la ferralla que, un cop seleccionada, s’enviarà a un centre de fosa per convertir-la de nou en acer, o bé de la fusta, de la qual se’n farà conglomerat per obtenir-ne noves peces de mobiliari.

Però tot i això, no tots els materials que s’extreuen dels residus voluminosos són reciclables. Es calcula que un 5% del total es considera producte no reaprofitable, el qual pot tenir dos destins finals, o bé la incineració o bé l’abocador. 

Com a part de la lluita contra l’emergència climàtica, i per tal de mirar de reduir aquesta xifra, des de fa temps el Departament de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona treballa per mirar de localitzar els gestors de residus amb major capacitat de valorització de materials.

Com puc desfer-me d’un residu voluminós?

Dipositar els voluminosos a la via pública sense avisar, dipositar-los en contenidors  de carrer dissenyats per als residus domèstics o bé fer-ne un abocament il·legal, redueix la possibilitat de reutilització de la majoria d'estris, i a més a més, són infraccions  que poden ser sancionades. 

Actualment, l’Ajuntament de Tarragona  posa a disposició dels ciutadans dues opcions per gestionar la recollida de deixalles voluminoses.

— En el cas de disposar dels mitjans necessaris per poder traslladar el residu voluminós, aquest es pot portar a la deixalleria fixa  ubicada al polígon Riuclar (carrer del Coure, s/n) de dilluns a dissabte en horari de 8.00 a 20.00 hores.

— Hi ha la possibilitat de sol·licitar la recollida de voluminosos. Es tracta d’un servei gratuït que requereix sempre reserva prèvia. Aquest servei es pot sol·licitar a través del Telèfon Verd (977 296 222) o bé a través de l’Aplicació ‘Epp!’, obrint un avís dins de l'apartat de ‘Serveis’. 

Aquest tipus de recollida funciona de dimarts a dissabte, excepte festius, i el ciutadà únicament haurà de deixar el residu a recollir al costat del contenidor més proper a l’hora pactada que, habitualment, acostuma a ser entre les 20.00 i les 22.00 hores.

És important tenir en compte que els  abocadors incontrolats produeixen unes despeses extraordinàries en neteja que, en concret a la ciutat de Tarragona, el passat mes de desembre de 2020 van superar els 17.000 euros

Tones de residus voluminosos recollits durant el 2020 a la via pública a Tarragona 

 • — Gener: 250,88
 • — Febrer: 242,8
 • — Març: 158,35
 • — Abril: 40,42
 • — Maig: 212,94
 • — Juny: 287,94
 • — Juliol: 298,1
 • — Agost: 277,62
 • — Setembre: 294,72
 • — Octubre: 305,36
 • — Novembre: 267,97
 • — Desembre: 275,74
 • Total anual: 2.912,84
 •