Teules.

Tarragona ofereix ajuts per rehabilitar pisos desocupats i destinar-los a lloguer social

L'Ajuntament vol donar una segona vida als pisos buits i ampliar el parc d'habitatge de lloguer social

L'Ajuntament de Tarragona vol reduir la quantitat d'immobles desocupats a la ciutat i a la vegada, també, ampliar el parc d'habitatge de lloguer social. En aquesta línia, el consistori ha tirat endavant una convocatòria d'ajuts públics destinats precisament a rehabilitar pisos buits, amb la condició que aquests acabin en famílies i persones que necessitin un sostre amb un preu més ajustat, és a dir, un habitatge de lloguer social.

Es tracta d'uns ajuts que beneficien les tres parts implicades: el llogater, el propietari i la ciutat de Tarragona, ja que d'aquesta manera, espera poder tenir molta més oferta de lloguer social.

Les condicions per accedir als ajuts de rehabilitació de pisos

Aquests ajuts els podran sol·licitar totes les persones, físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres entitats sense personalitat jurídica que tinguin un pis en propietat, o siguin usufructuàries d'un habitatge. A més a més, han de tenir capacitat de disposició sobre el pis per destinar-lo a la borsa de lloguer social de Tarragona. N'estan excloses les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de gran tenidor, excepte les entitats sense ànim de lucre ni les cooperatives d'habitatge, per evitar així que els ajuts siguin aprofitats per a accions especulatives.


En aquest programa que posa en marxa l'Ajuntament s'hi inclouen tots els habitatges que estiguin ubicats al terme municipal de Tarragona. Es limitarà la concessió dels ajuts a un màxim de cinc habitatges per beneficiari.

Els avantatges de cedir un pis a la borsa de lloguer social de Tarragona

Accedir a aquests ajuts és molt beneficiós per als propietaris, ja que la borsa de lloguer social els ofereix també diverses garanties. Entre aquestes hi ha la mediació amb els llogaters durant tota la vida i la tranquil·litat de saber que hi ha una garantia de compliment de les obligacions contractuals i els pagaments.

A més a més, els propietaris també tindran assessorament jurídic i tècnic personalitzat i assegurança multirisc durant el contracte.

Quins són els requisits per accedir als ajuts per rehabilitar habitatges?

A banda de l'especificació ja mencionada anteriorment, els pisos que seran reformats hauran de tenir la cèdula d'habitabilitat o estar en disposició de tenir-la un cop executades les obres. Els habitatges reformats han de ser aptes d'acord amb les condicions que estableix la borsa de mediació per al lloguer social. Un cop reformats, estaran immediatament disponibles i quedaran vinculats a la borsa durant un període mínim de cinc i sis mesos —si el titular és persona física— o set anys i sis mesos —en cas de persona jurídica.

Quin és l'import dels ajuts per a la rehabilitació de pisos?

És important tenir clar que les obres no podran estar començades en el moment de sol·licitar els ajuts. Abans, els pisos s'hauran de sotmetre a una preavaluació de la viabilitat tècnica, legal i econòmica. També cal tenir en compte que un cop atorgada la subvenció, la durada màxima de les obres haurà de ser de sis mesos.

Els ajuts cobriran el 100 % del pressupost protegible, amb un import màxim de 18.000 euros per habitatge (IVA inclòs). A més, segons la part de la casa, la quantia de l'ajut no podrà superar uns topalls màxims. Concretament:

en el cas de la cuina serà de 5.000 euros; el bany 3.800 euros per unitat; instal·lacions d'aigua, 1.500 euros; instal·lacions de llum, 3.000 euros; instal·lacions de gas, 1.000 euros; sanejament, 1.500 euros; repàs, 2.000 euros; aïllament parcial/finestres, 5.000 euros; aïllament total/envoltant, 5.000 euros, i obtenció del CH/CEE, 350 euros.

En definitiva, es tracta d'una bona oportunitat per a propietaris de pisos buits a la ciutat de Tarragona. Si voleu ampliar-ne la informació i consultar-ne les bases senceres, podeu fer clic en aquest enllaç.