Façana del Teatre Metropol de Tarragona

Arrangen la façana principal Teatre Metropol de Tarragona

També hi haurà una neteja exhaustiva de l'edifici

El Teatre Metropol continua fent modificacions necessàries. Aquesta setmana ha engegat una nova fase d'arranjament de la façana i edifici de la instal·lació situada a la Rambla Nova tarragonina. 

S'han col·locat unes xarxes als balcons com a sistema de protecció anticoloms. D'aquesta manera es preservarà la façana i la marquesina de la porta principal. Així mateix, s'estan duent a terme una sèrie de treballs de neteja exhaustiva de l'interior de l'immoble en la seva totalitat.

Durant el mes de novembre es començaran les tasques de sanejament de l'interior. Així es protegirà l'edifici del seu deteriorament. Es continuarà amb un manteniment periòdic.

Les tasques que s'estan executant completen les que s'havien fet fins ara. En aquest sentit, s'havia netejat l'entorn del teatre i substituït el vidre de la marquesina; la millora de tancament de finestres, finestrons i porticons de les façanes principal i posterior; la reparació o retirada d'elements que comporten perill de despreniment com persianes de la façana interior; i la neteja i impermeabilització de la coberta, entre altres.

El conseller de Béns i Patrimoni, Hermán Pinedo, ha volgut destacar la importància d’aquest nou projecte donada la gravetat «de les patologies de l’edifici, que afecten directament al teatre modernista i a una òptima conservació del conjunt».

Argumenta que «a més aquest projecte preveu el continu manteniment de l’edifici, la façana i en definitiva, el teatre, una joia de la nostra ciutat».  

Segons ha explicat la consellera de Cultura, Inés Solé, «aquestes intervencions, que es realitzaran en paral·lel a la programació del teatre, formen part de la dignificació que volem duu a terme en tot el conjunt de l'edifici.  Els equipaments municipals són una prioritat d'aquest govern i cal retornar a la ciutadania allò que aquesta demana».  

El pressupost dels treballs previstos d’ara fins a finals d’any, aproximadament, es de 23.000 euros. Les intervencions no afectaran la programació ni activitats del teatre.