Imatge d'un autobús de l'EMT a les cotxeres del Polígon Francolí

Nous canvis a l'EMT durant aquest cap de setmana: línies cancel·lades i modificacions

L'objectiu d'aquest canvi és minimitzar l'impacte de les incidències esdevengudes

La ciutat de Tarragona patirà nous canvis als autobusos municipals. L'EMT ha informat que els serveis de dissabtes, diumenges i festius adapten els seus horaris a les freqüències del diumenge. Una mesura que es pren des del passat dissabte 12 de març.

L'objectiu d'aquest canvi és minimitzar l'impacte de les incidències esdevengudes. Per tot plegat, l'EMT està realitzant una redistribució dels recursos humans disponibles per tal de cobrir el màxim de freqüències possibles.  

En aquest sentit, els horaris adaptats a les freqüències del diumenge funcionaran en totes les línies. Hi haurà algunes excepcions i les línies L-21 i L-23 queden cancel·lades.

Les línies L-13 i L-55 tindran un servei exclusivament a la demanda a totes les parades. Si vols que el bus et reculli a una parada, cal trucar al número de telèfon 671008219 amb suficient antelació. El compliment de l'horari previst queda supeditat al temps de resposta del servei. 

Pel que fa a l'L-5, es veuran afectades les seves freqüències horàries a partir de les 13.57 hores del migdia.

L'L-22 , en canvi, funcionarà en l'horari dels diumenges, amb la possibilitat d’arribar a l’estació de trens de Renfe si hi ha usuaris que ho sol·licitin. Si vols que el bus t’apropi a l’estació de trens de Renfe caldrà que un cop arribat al final de línia (parada El Serrallo) cal demanar personalment al conductor allargar el recorregut fins a l’estació de trens. 

En el cas que algun usuari del barri del Port desitgi anar al centre caldrà que truqui al telèfon 671008219 amb suficient antelació.

Els autobusos amb serveis nocturns de l'L-71, L-72 i L-73 funcionaran amb normalitat.  El servei especial futbol estarà sense servei i es proposen com a línies alternatives l'L-8 —parada Estadi—, L-11 i L-12 —parada Arrabassada—.