La Creu Roja ha atès a més de 400 refugiats a Tarragona

Un servei que els ajuda en l'àmbit laboral i els assessoren en diversos aspectes

A Tarragona la Creu Roja des de l'any 2016 que desenvolupa el programa de refugiats del Ministeri de Treball Migracions i Seguretat Social 'MITRAMIS' en el qual s'han  atès un total de 425 persones, de les quals 232 són homes i 193 són dones. Un servei que ofereix atenció psicològica, assessorament jurídic i de formació de l'idioma.

 

425 persones refugiades ateses per la Creu Roja Tarragona

A través del programa 'MITRAMIS' milers de persones del camp de Tarragona han pogut fer un pas endavant i poder gaudir d'assessorament i tenir una guia per desenvolupar tasques necessàries i ben diverses.

En aquest sentit als sol·licitants  se'ls ofereix orientació laboral, dins del projecte Itineraris Laborals per a Persones Sol·licitants d'Asil s'ha pogut ajudar a 76 persones durant el 2019 de les quals el 61,84% han trobat treball.

Un servei que ofereix feina i assessorament

Aquest projecte compta amb la col·laboració de diverses entitats i sobretot empreses locals que ajuden a les persones sol·licitants d'aquest servei a entrar en la inserció laboral  facilitant-los feina en les seves empreses.

D'altra banda també hi ha empreses que col·laboren mitjançant la possibilitat de realitzar pràctiques, ponències o visites lúdiques  a les seves instal·lacions.

La Creu Roja atén a més de 4 milions de persones a l'estat

En àmbit estatal la Creu Roja va atendre durant l'any 2018 a més de quatre milions de persones a l'estat a través de diferents plans i programes, d'entre aquestes hi ha més d'1,7 milions són persones que són considerades vulnerables i que reben suport des de programes socials.

Fora d'Espanya, la Creu Roja ha donat suport a més de sis milions de persones, tot a través de la col·laboració de més de 200.000 voluntaris.