La presidenta de l'Associació de Dones Emprenedores de Tarragona, Sonia Mateo, a la cantonada de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Sonia Mateo: «La bretxa salarial entre homes i dones està al voltant del 14% a Tarragona»

La presidenta de l'Associació de Dones Emprenedores de Tarragona adverteix que «sòcies nostres s'estan replantejant inversions per la incertesa econòmica»

Sonia Mateo és empresària de la comunicació a Tarragona. Des del passat mes de juliol ha pres el relleu de Laura Roigé al capdavant de l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de Tarragona, una entitat nascuda fa 25 anys amb uns objectius que ara, en plena època de la llei d'igualtat, criden l'atenció per inversemblants.

«En aquella època», recorda Mateo, «la dona que volia emprendre havia de fer front a un seguit d'inconvenients per desenvolupar la seva activitat, com per exemple anar a demanar un préstec al banc o demanar una pòlissa per desenvolupar la seva activitat  o firmar un xec...No era possible»

L'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores manté una relació de complementarietat amb la Cambra de Comerç de Tarragona on tenen la seu, «des del primer minut de la nostra constitució». Amb «entre 150 i 200 associades i en plena fase de captació de noves membres»,  Sonia Mateo compagina la seva activitat com empresària amb l'impuls d'una entitat que està present en la vida econòmica i social de la ciutat de Tarragona.  Repassem amb Mateo l'estat actual de certes polítiques de gènere, aplicades a l'economia; quin escenari econòmic tenim per davant i com influeix, si influeix, l'actualitat política en l'activitat econòmica.

«La dona emprèn més a Tarragona al sector serveis»

— En quins sectors emprèn més la dona a la província?

Al sector serveis, sense cap mena de dubte.

— I per què?

A vegades el servei demanda menys capital inicial per començar l'activitat i, a més a més, en algunes circumstàncies, hi ha més flexibilitat en alguns aspectes. Aquest seria el motiu.

— Escolti, la llei d'igualtat, en el món empresarial de Tarragona es compleix?

No es compleix en l'àmbit nacional. De totes maneres, fa poc vaig estar en un seminari a PIMEC, on va anar l'especialista de temes jurídics, i ens va donar una notícia bona: «estan començant les inspeccions a les empreses sobre aquest tema» perquè no es compleix amb la legislación vigent. No hi ha consciència, encara, que és un tema d'obligat compliment, ho marca la llei. A mesura que es vagin fent inspeccions i es vagi multant i es vagin aplicant fermament els termes de la llei, suposo que, amb el temps, es complirà.

«Les quotes tenen els seus pros i contres»

Sonia Mateo, acompanyada de la seva predecessora al càrrec, Laura Roigé, i actual presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, així com altres sòcies de les dues entitats.
Laura Roigé, al centre de la imatge i sense ram de flors, va ser l'antecessora de Mateo al capdavant de l'Associació de Dones Emprenedores. En l'actualitat, és presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona. | Facebook/Vintage Comunicación

— Les quotes són un bon instrument per garantir la igualtat? Són un instrument puntual o s'han de mantenir?

Això té els seus pros i els seus contres. Depèn molt de l'activitat que l'empresa desenvolupi. Hi ha feines que, per més que vulguem, la igualtat no arribarà perquè són feines o molt masculinitzades o molt feminitzades, per diferents criteris i per diferents circumstàncies. Tampoc està malament que en algun moment es decantin cap a un cantó o altre perquè tenim competències diferents i habilitats diferents. Per la feina primer has de ser idoni i després veure'm si home o dona. El que sí que és veritat és que la bretxa salarial ha ajudat molt a què no es compleixin les quotes. Aleshores, si no tenim les quotes cobertes i a més a més la bretxa salarial és molt àmplia, doncs la dona està en clar desavantatge.

— Com és d'àmplia la bretxa salarial aquí a Tarragona?

En l'àmbit d'Espanya ha arribat a passar d'un 23% a un 14%, i a escala de Tarragona estem a nivells semblants.

«Hi ha sòcies que tenien previstes certes inversions, de cara als anys vinents, i s'ho estan pensant»

— Com es percep des de l'associació l'actual context econòmic?

Hi ha preocupació. A Tarragona no vivim aïllats, estem en un món totalment globalitzat i tenim moltes sòcies que exporten: sòcies que tenen relació amb el Regne Unit per la venda de productes i el Brexit no és quelcom que hagi d'afectar, és quelcom que ja està afectant. Hi ha sòcies que tenien previstes certes inversions, de cara als anys vinents, i s'ho estan pensant. No podem aïllar-nos. Si bé som part de tots els sectors, perquè cobrim des d'agents de duana fins a notaries, passant per tota la gamma dels sectors de l'economia, no n'hi ha cap que estigui lliure de les fuetejades d'una recessió, d'un problema econòmic en l'àmbit global.

— I això per què?

Per la incertesa.

— Per la incertesa que es viu a Catalunya? Està afectant la situació política de Catalunya?

Hi ha activitats més afectades que altres. Per posar un exemple, tot el que és turisme i tot el que és tema de congressos, ha resultat molt afectat i s'han cancel·lat diversos. Nosaltres, com associació, teníem previst un congrés aquí a Tarragona per l'any 2020 i l'hem hagut de cancel·lar i portar a un altre lloc i ho hem hagut de fer no perquè creiem que d'aquí a l'any vinent no podrem tenir una situació més tranquil·la, sinó perquè els ponents no volen venir.