Procés de restauració del Mosaic dels Peixos del MNAT al mateix museu de Tarragona

Finalitzen les tasques de restauració del Mosaic dels Peixos del MNAT de Tarragona

S'han invertit uns 77.000 euros en els treballs

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) ha completat aquest mes de desembre les tasques de conservació i restauració del Mosaic dels Peixos, una de les peces claus de la seva col·lecció. Amb una superfície de 28 metres quadrats, representa un total de 47 espècies marines del Mediterrani. El projecte es van iniciar el 2018, en el marc del nou projecte de renovació del museu.

Els treballs s'han realitzat dins de les mateixes instal·lacions per les dimensions de l'obra i pels riscos que suposaria el seu desplaçament. L'objectiu era aturar els processos de degradació i assegurar la futura preservació del mosaic, així com millorar la presentació, d'acord amb els criteris més actuals. La peça formarà part de la nova museografia del MNAT.

Una inversió de poc més de 77.000 euros

La primera fase d’estudi i anàlisi es va coordinar entre el MNAT i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), i va consistir a determinar les causes de degradació del mosaic, establir un diagnòstic i proposar les bases de les futures actuacions sobre aquest. La segona fase de conservació–restauració es va iniciar el setembre d’enguany, i ha finalitzat aquest mes de desembre. 

El projecte, que ha comptat amb una inversió de 77.319 euros, ha anat a càrrec del CRBMC i ha estat executat per l’empresa ÀBAC, conservació i restauració SL.

Un procés de restauració documentat en fotografia i vídeo

Entre les tasques efectuades destaquen l’eliminació de les reintegracions de guix realitzades als anys 60, la neteja química per eliminar els dipòsits superficials, així com reintegracions pictòriques, el tractament dels elements de suport metàl·lics, la consolidació de materials, el rejuntat de la catifa tessel·lar a través de l’abeurada i la reintegració de les llacunes mitjançant morters de colors neutres.

Així mateix, s’ha fet una gran tasca en l’estudi material del mosaic. S’han realitzat proves analítiques dels materials lítics per conèixer l’origen dels materials, dels morters, dels pigments i d’aglutinants, així com de les diverses patologies que patia.

Tot el procés s’ha documentat a través d’un reportatge fotogràfic i en vídeo, així com de la digitalització en 3D del mosaic, i en l’àmbit de la comunicació s’estan realitzant una sèrie de vídeos per al públic general amb l’objectiu de donar a conèixer com s’ha realitzat el procés de conservació-restauració.

El Mosaic dels Peixos restarà protegit fins a la inauguració del nou Museu.

Una obra descoberta els anys 50 a la vil·la romana de Cal·lípolis

El Mosaic dels Peixos va ser descobert els anys 50 a la vil·la romana de Cal·lípolis, a Vila-seca, i va ser traslladat al Museu Arqueològic de Tarragona, que estava a punt d’inaugurar-se el 1960. Com que no es disposava d’un espai adequat a les seves dimensions (mesura 625 x 450 cm) es va ubicar a la caixa d’escales de la planta superior, com si es tractés d’un quadre, la qual cosa afavoreix poder gaudir-lo sense interferències de perspectiva.

El mosaic, realitzat en 'opus tessellatum', pertany al tipus de composició unitària pròpia del mosaic africà, en el qual l’escena ocupa tot el camp musiu, davant la tendència de tradició hel·lenística de realitzar petites composicions independents ('emblemata'), delimitades per una decoració geomètrica.

El camp del mosaic està decorat amb 47 representacions de fauna marina mediterrània, generalment peixos, però també crustacis, cefalòpodes i mamífers, que han pogut ser identificats.