El Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan XXIII inicia l'eco broncoscòpia lineal

L'Hospital Joan XXIII inicia una prova per diagnosticar ràpidament el càncer de pulmó

També permet detectar patologies benignes com la sarcoïdosi o la tuberculosi

El Servei de Pneumologia de  l'Hospital Universitari Joan XXIII  de Tarragona ha iniciat des del passat mes d'octubre amb la prova coneguda com a ecobroncoscòpia lineal (EBUS).

A través d'aquesta, es pot diagnosticar de manera molt més ràpida el càncer de pulmó i limfomes, a més d'altres patologies de tipus benigne com poden ser la sarcoïdosi o la tuberculosi. Gràcies a la seva eficàcia, aquesta prova s'ha convertit en una prioritat pel sector i no és aconsellable demorar-la en excés.

Una prova molt necessària

L'EBUS es realitza a les instal·lacions de l'Hospital Joan XXIII amb els serveis d'anestèsia i d'anatomia patològica com a col·laboradors. A part, compten amb la participació d'una pneumòloga de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Tots aquests formen un grup multidisciplinari  que vol donar resposta a la demanda d'aquesta prova en tot el territori.

Resultat instantani

És imprescindible l'anestèsia  general del pacient, i la tècnica combina en una sonda introduïda per via aèria, una visió òptica de l'arbre traqueobronquial i una visió ecogràfica del mediastí.

Mitjançant la mateixa sonda, s'introdueixen unes agulles especials que donen la possibilitat de punxar les lesions detectades i obtenir un diagnòstic  més precís.

La característica més important de l'EBUS és que si el procés compta amb la presència d'un tècnic de laboratori i d'un patòleg a la mateixa sala d'exploració, el diagnòstic pot ser immediat.

Líder de la província

Gràcies a aquesta nova incorporació tecnològica, el Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan XXIII és considerat un referent a la província de Tarragona, en l'àmbit del maneig clínic dels malalts amb càncer de pulmó.

El procés format per la Unitat de Diagnòstic Ràpid, la planta d'Hospitalització, el Laboratori de Funcionalisme Popular i el Gabinet de Proves Invasives permet donar garantia a un circuit diagnòstic complet i poder presentar els pacients estudiats al Comitè Territorial de Tumors Toràcics del centre sanitari.

Mitjançant la celebració d'aquest certamen, diversos especialistes experts en càncer de pulmó es reuneixen per acabar de consensuar les mesures terapèutiques i el pronòstic dels pacients afectats.