Deixalles als contenidors de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona incrementarà en un 11,6% la taxa de la brossa

El motiu, la inversió obligatòria que han de fer els municipis que formen part de la mancomunitat incineradora de residus | La resta d'impostos i taxes, congelades

L'Ajuntament de Tarragona incrementarà en un 11,6% la taxa de la brossa a partir de l'any vinent.  El motiu, la inversió que han de fer tots els municipis de la mancomunitat del Servei d'Incineració dels Residus Urbans (SIRUSA). La resta d'impostos i taxes, com les llicències d'obres i obertura o l'IBI, es congelaran. L'augment en l'impost sobre els residus serà de 12,35 euros de mitjana, i el notaran més aquells ciutadans que visquin en carrers de la primera categoria, amb un increment de 17,82 euros. Aquesta categorització podria ser eliminada l'any 2021, segons les previsions del govern, per aconseguir que paguin més aquells que més residus produeixen. 

L'impost de recollida de residus pujarà a Tarragona 12 euros de mitjana

El govern municipal (ERC i ECP) incrementarà en un 11,6% la taxa de la brossa. Això es deu, segons ha explicat aquest divendres el regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, a la inversió obligatòria que han de fer els municipis de la mancomunitat SIRUSA. Es tracta del Servei d'Incineració dels Residus Urbans, que cal adaptar-lo a la normativa europea. S'han de canviar el forn i els filtres, entre altres. «Tots els diners que recaptem amb aquest augment van íntegrament destinats a pagar la inversió», ha assegurat Fortuny, qui ha lamentat la «falta de previsió» de SIRUSA.

La inversió total que cal fer a la mancomunitat és de 75 milions d'euros. 45 els assumirà la Generalitat de Catalunya i els 30 restants els diferents ajuntaments. El de Tarragona, per proporció en la generació de residus i ús de la incineradora, ha d'assumir al voltant de 10 milions. «Poden ser menys si reciclem bé», ha alertat Fortuny. 

L'increment en la taxa de la brossa serà de 12,36 euros de mitjana.
L'increment en la taxa de la brossa serà de 12,36 euros de mitjana. | @JoanBoronat

 

L'increment serà de 12,35 euros de mitjana i es mantindrà 'sine die'. Tot i això, els ciutadans pagaran més o menys amb relació a la categoria del seu carrer. L'ordenança estipula que el tram més baix patirà un augment d'uns 7 euros, el tercer d'uns 9 euros, el segon de 14 euros i el més alt de 17,82 euros. Sobre aquesta categorització, Fortuny ja ha avançat que treballaran per eliminar-les. «Qui generi més residus haurà de pagar més», alerta el regidor, qui preveu que entri en vigor la nova ordenança l'any 2021. 

L’augment del cost de valorització energètica de la fracció resta ve determinat per la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i pel Pla director de la instal·lació de Sirusa,  per tal d’adequar-se als objectius i zonificacions territorials en el marc del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

La resta d'impostos i taxes, congelades

Sobre la resta d'impostos i taxes, com les llicències d'obra i obertura de locals, l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica, l'IBI o les cèl·lules d'habitabilitat i de primera ocupació, Fortuny ha assegurat que «no es tocaran». Així doncs, quedaran congelades per al pròxim any. D'altra banda, es manté la bonificació del 2,5% pels ciutadans que paguin per avançat al febrer. També hi ha la possibilitat del pagament fraccionat en deu mensualitats.