Imatge de la muralla de Tarragona.

Patrimoni inicia la conservació a la Muralla de Tarragona amb «una metodologia pionera»

Ja s'han pres algunes mesures de protecció davant la degradació de les parets, ja que la vellesa de la muralla i altres patologies obliguen la conselleria dirigida per Hermán Pinedo a responsabilitzar-se'n

La Muralla de Tarragona se sotmetrà aquests dies a treballs d’inspecció i manteniment. Una empresa especialitzada executarà les tasques per conservar el monument patrimonial, que es faran des del Fortí Negre, a l'interior del Passeig Arqueològic, fins a la Rambla Vella, a la vora de la Via de l’Imperi Romà. El pressupost de les obres és de 45.000 euros, i un cop acabin, està previst que es continuï conservant la resta de la muralla més endavant.

Així ho ha explicat el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, que ha destacat que els treballs estalviaran actuacions d'urgència, ja que permetran «fer una anàlisi  precisa a través d'inspeccions permanents» que permetria dur a terme una acció conservadora «si es trobés algun punt on s'hi hagués d'intervenir». De fet, Pinedo ha posat de manifest que l'acció es farà amb una «metodologia totalment pionera  a la ciutat».

La Baixada del Roser estarà tancada fins a l'11 de setembre

El primer tram on es començarà a actuar és al parament intern de la Muralla, situat a la Baixada del Roser, entre la plaça de Sant Joan i l’Arc del Roser, i s'arribarà fins a la plaça del Pallol. Per poder accedir i executar els treballs, l’empresa disposarà d’una plataforma elevadora, per la qual cosa aquest carrer estarà tancat a la circulació  les vint-i-quatre hores del dia mentre durin els treballs.

Les restriccions  a la circulació de vehicles, per les quals s'han col·locat tanques i s'ha adaptat la senyalització viària, provocaran que es talli també el trànsit  al tram del Pla de Palau fins al carrer Salines, per la qual cosa l'únic accés a la Part Alta serà pel Portal de Sant Antoni. Està previst que aquestes tasques de manteniment de la Muralla s’allarguin fins al dia 11 de setembre. En aquest sentit, Hermán Pinedo ha explicat que l’elecció d’aquestes dates s'ha fet per no coincidir amb l’inici del curs escolar. 

La vellesa de la muralla i alguns problemes de degradació fan inevitable responsabilitzar-se'n

Les Muralles de Tarragona superen els dos mil anys d’antiguitat en moltes parts, fet que hi provoca problemes de conservació. El Pla Director per a la Restauració de les Muralles de Tarragona, aprovat l’any 2016, juntament amb altres informes i documents, coincideixen que existeixen diverses patologies  generals que posen en perill la pervivència d’algunes de les estructures que l’integren.  

Un dels problemes és la degradació  important que han patit les pedres dels murs que conformen les cares externes de la Muralla, causada pel pas del temps i la naturalesa d’alguns dels materials emprats. Un altre inconvenient és la pèrdua d’estabilitat general en determinats trams, motivada per les empentes horitzontals que els farciments  alterats del nucli de la muralla provoquen. Aquesta circumstància s'agreuja quan està associada a la penetració d’aigua a l’interior dels murs.

Per tot plegat, Hermán Pinedo ha deixat clar que cal respondre  als problemes de la Muralla. Una resposta que passa per «la realització d’actuacions de certa envergadura», previstes al Pla Director i que, segons Pinedo, «donada la gran extensió del monument —prop d'un quilòmetre i mig de longitud a la muralla de la Part Alta— i els elevats recursos necessaris, s’ha de desenvolupar a mitjà i llarg termini». «Això és el que fem, treballar per la seva conservació», ha conclòs el conseller.  

Ja s'han pres algunes mesures de protecció davant la degradació de les parets

La Muralla també presenta un altre tipus de problemàtica, relacionada principalment amb la degradació material de les parets, però que té una escala i afectació més local. Aquestes patologies provoquen sovint caigudes  puntuals de fragments de pedra o morters, però encara que no es pretén menystenir la pèrdua patrimonial que poden arribar a implicar, Patrimoni considera que són relativament reduïts  en relació amb la magnitud del monument.

Aquestes situacions i incidents produïts, normalment associats a episodis de pluges, han motivat que la conselleria de Patrimoni implanti mesures cautelars  per garantir la seguretat de les persones. Entre altres, s'han instal·lat xarxes de protecció  i s'ha limitat l’accés a determinades zones a peu de Muralla col·locant-hi tanques, entre altres.

En aquest sentit, amb la intenció de revertir  la tendència, es va encarregar la redacció de la primera fase del Programa de Prevenció i Manteniment de les Muralles de Tarragona, que va ser autoritzat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona el 28 d’octubre de 2020. Aquest document, segons Hermán Pinedo, planteja uns protocols i metodologia de treball per a detectar les causes que poden causar aquests incidents i l'adopció de mesures correctives per a evitar-ne els riscos potencials.