Imatge del Roure Mare de Renau, el qual GEPEC-EdC demana catalogar com a Arbre Monumental d’Interès Comarca

El GEPEC-EdC demana que un roure emblemàtic de Renau sigui catalogat Arbre Monumental d’Interès Comarcal

L'entitat sol·licita també un radi de protecció de 150 metres al seu voltant i una actuació perquè no es malformi

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) ha presentat una sol·licitud al Consell Comarcal del Tarragonès perquè el Roure Mare de Renau sigui declarat Arbre Monumental d’Interès Comarcal. Es tracta del roure conegut com Roure Mare de Renau, un arbre de dimensions excepcionals —22 metres d'alçada— que tindria entre 3 i 4 segles d'història, fet que el converteix en el roure més vell i vital de les comarques de Tarragona.

En la petició que l'entitat va presentar al Consell Comarcal, es presentaven diversos arguments a favor per a la declaració de l'arbre i demanava que els tràmits legals s'iniciessin el més ràpid possible. A més, la petició recorda que el Roure Mare té molt del seu brancam esquinçat i esguerrat, amb ferides obertes i runa acumulada a la seva soca. 

Per evitar que es continuï malformant, l’entitat considera que cal aplicar una poda de formació i de cirurgia vegetal i realitzar una selecció de brots, així com restaurar i arranjar ecològica i paisatgísticament la zona. A més, demana que la declaració del roure com a Arbre Monumental d’Interès Comarcal inclogui també un radi de protecció de 150 metres al voltant del tronc per preservar-ne l’estructura i també restringir pràctiques agrícoles no sostenibles o impactants als agrosistemes i el paisatge.

El Roure Mare de Renau és un dels últims exemplars que queden a les comarques tarragonines de roure cerrioide, espècie molt rara en aquests ambients mediterranis i que barreja trets del roure martinenc (Quercus pubescens o Quercus humilis) i el roure de fulla petita o valencià (Quercus faginea). Per a GEPEC-EdC, aquest caràcter particular i altres valors com l’antiguitat (ja reconeguts en informes prèviament presentats per l’administració) haurien de fer el roure mereixedor de l’etiqueta d’Arbre Monumental d’Interès Comarcal.