Exterior de l'Institut de Torreforta

Mesura cautelar a una professora de Torreforta considerant l'asma factor de risc

En el pla d'actuació del departament d'Educació no es contempla que les persones que pateixin asma siguin vulnerables a la Covid-19

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Tarragona ha dictat que s'apliqui la mesura cautelar sol·licitada per la professora Maria Isabel Corregidor, la docent que pateix asma bronquial amb aguditzacions que pugui impartir classes a distància, i que el pla d'actuació del centre quedi en suspens.

Aquesta mesura cautelar, segons la interlocutòria, es fonamenta en el fet que la reobertura de les escoles  en els termes establerts  «comportaria la impossible execució completa posterior de la sentència que pogués dictar-se, fent assumir a les persones sotmeses al seu compliment perjudicis d'impossible reparació, fet que es produirà el proper dia 14 de setembre, per la qual cosa es podrien donar situacions irreparables en el compliment d'aquesta decisió, més quan entra en joc la integritat física o el benestar psíquic o físic».

La professora pateix asma bronquial amb aguditzacions, que requereix un tractament, i espondilitis anquilosant HLBA, pel qual ha de dur dues inhalacions de corticoides al dia, segons l'informe mèdic que s'adjunta a la demanda. Per això, la magistrada considera que es tracta d'«una persona vulnerable, segons resulta de l'informe de valoració de vulnerabilitat a la Covid».

La jutge observa que «és públic i notori l'existència de quadres positius asimptomàtics, el que fa complicada la detecció de casos positius i, per tant, la presa de mesures per evitar el contagi en una fase inicial d'incubació de la malaltia». Així mateix, la sentència valora «l'escenari de transmissió comunitària en gairebé tot Catalunya», de manera que «el risc de contagi existeix a les activitats en espais tancats i especialment als centres públics d'ensenyament».

La magistrada també afegeix que «l'actora pateix una patologia pulmonar en la qual el caràcter extraordinàriament contagiós de la malaltia i les incògnites existents sobre el seu comportament i la seva capacitat de mutació indiquen que el risc per a la salut, la integritat física i la vida són encara difícils d'avaluar».

Per això, la jutge  declara que «concorren els requisits per adoptar la mesura sol·licitada no només atenent a l'interès particular de la sol·licitant, sinó per l'interès general, ja que la minimització de l'exposició de la Covid-19 de persones especialment vulnerables, com és el cas de la recurrent, redunda en benefici de la salut pública davant de la situació de transmissió comunitària en la qual ens trobem».

Educació no ho contempla en el pla d'actuació

En el pla d'actuació del departament d'Educació no es contempla que les persones que pateixin asma siguin vulnerables a la Covid-19 i, per aquest motiu, han d'ocupar el seu lloc de treball.

Del total de la plantilla docent, d'atenció educativa i administració, 1.700 persones han acreditat ser personal vulnerable, mentre que el passat mes de juny van ser 12.800 les que a causa d'una possible vulnerabilitat no van assistir als centres.